Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Kosmiline tõusutee Veikko Raagmets.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Kosmiline tõusutee Veikko Raagmets."— Esitluse väljavõte:

1 Kosmiline tõusutee Veikko Raagmets

2

3 Kuidas see algas? Möödunud sajandi algul tegutses Chicagos psühhiaater ja kirurg dr. William S. Sadler. 1912. aastal pöördus doktori poole tema majanaaber, kes oli mures oma mehe tervise pärast. Doktor hakkas asjaga tegelema.

4 Dr Sadleri kodus kogunes pühapäeviti sõpru ja koos arutlesid nad usu, filosoofia ja teaduse üle.
Dr. Sadler hakkas neile järkjärgult tutvustama meediumi poolt vastuvõetud materjale. Seda gruppi hakati kutsuma Kontaktkomisjoniks.

5 11. veebruaril 1924.a. teatati Urantia kirjade edastamise algusest.
Samuti paluti edastatud materjali tutvustada suuremale hulgale erinevatele inimestele (mehed – naised, noored – vanad, kõrgeltharitud – väheharitud, uskujad – skeptikud jne). Seda gruppi hakati kutsuma Foorumiks (eri aegadel osales üle 500 inimese).

6 1942.a. info andmine lõppes, seejärel töödeldi kirju aastaid, enne, kui need said heakskiidu.
Osa materjali kõrvaldati, kui arusaamiseks liialt raske, osa anti uuesti või tehti väiksemaid muudatusi.

7 Urantia raamat sai lõpliku kuju info andjate ja foorumlaste loova koostöö tulemusena.

8 “The Urantia Book” Avaldati 12. oktoobril 1955.a. Chicagos.
Eesmärk - aidata kaasa inimkonna intellektuaalsele ja vaimsele arengule.

9 2030. aastaks peab olema ilmunud 60 keeles.
“THE URANTIA BOOK” Praeguseks on ilmunud: inglise, prantsuse, hispaania, soome, vene, korea keeles. Tõlkimisel: rootsi, araabia, bulgaaria, hiina, horvaatia, pärsia, saksa, indoneesia, itaalia, leedu, poola, portugali, rumeenia ja eesti keelde. Plaanis: 2030. aastaks peab olema ilmunud 60 keeles.

10 Urantia raamat ei ole uus piibel ega uus religioon.
Urantia raamat on telepaatilise kanali kaudu inimkonnale edastatud teatmeteos. Urantia raamat on inimajaloo uue arenguepohhi ilmutus.

11 Urantia raamatu osad Eessõna
I osa - Keskne universum ja superuniversumid. II osa - Kohalik universum. III osa - Urantia ajalugu. IV osa - Jeesuse elu ja õpetused.

12 Urantia raamat on õpik Urantia raamat õpetab: ajalugu, astronoomiat,
geoloogiat, bioloogiat, füüsikat, keemiat, sotsioloogiat, psühholoogiat ja filosoofiat.

13 Filosoofia põhiküsimused
Kuidas on ehitatud ja toimib maailmaruum? Kas kõike juhib mingi kõrgem mõte ja tahe? Kuidas tekkis meie planeet ja elu sellel? Kas on olemas nähtamatu maailm? Kas on olemas elu ka pärast surma? Mis on üldse meie elu mõte? Kuidas elada nii, et oleks õige ja hea?

14 Kuidas on ehitatud ja kuidas toimib maailmaruum?
Valdav osa ainest Universumis (tähed, planeedid, gaas, tolm) on koondunud galaktikatesse.

15 Eesti astronoom

16 Galaktikaparved moodustavad enam vähem korrapärase võrgustiku.
Universumi ehitust võib võrrelda meekärjega.

17 Juhuslikult ei saanud see tekkida, oli vaja mingit tegurit, kes need rakud ilusti ritta seadis.
Meekärje ehitavad ju ka mesilased

18 Enamuse universumi massi moodustab meile vahetult nähtamatu aine, mida on kümme korda rohkem, kui meile nähtavat ainet.

19 Kogu Universum pole mitte kerakujuline, vaid kettakujuline.

20 Urantia raamatu selgitus
Universum on korrastatud, plaanipäraselt loodud ja juhitud Kõiksus.

21

22

23

24 Nebadon Maa Nebadon Urantia Norladiadek Urantia Satania
Monmatia päikesesüsteem Urantia Urantia Satania Maa

25 Monmatia päikesesüsteem
Urantia

26 Nebadon Koosneb: 100 tähtkujust, 10 000 süsteemist,
asustatud maailmast.

27 valgusaastat

28 Välisruumi ringlused Korrastatud osa

29 Kes juhib kogu Universumit?
Piiritu Mõistus, Kõikne Kese, Esimene Allikas, Igavene Juhtija, Ülim Tõde, Absoluut, Universumite Isa, Taevane Isa, Jumal. Taevane Isa

30 Taevane Isa on keskne jõud, kes kõike juhib, kes on kogu olemasoleva looja ja käigushoidja.

31 Taevane Isa kindlasuunaline, eesmärgipärane energia,
absoluutne tahe, iseenesest olemasolev ja universaalne.

32 Läbitav ruum Üla -Paradiis Paradiisi ääreala Ala -Paradiis
Mitteläbitav ruum Üla -Paradiis Paradiisi ääreala Läbitav ruum Ala -Paradiis Mitteläbitav ruum

33 Taevane Isa Üla-Paradiisi keskus Ülipüha sfäär Püha ala
1. tsoon Paradiisi kodanikud ja külalised 2. tsoon - Superuniversumite elanikud Taevane Isa Ülipüha sfäär Püha ala

34 Armastusenergia on võimsaim energialiik kogu kosmoses.
Taevast Isa iseloomustab suurim armastus enda poolt loodud Universumi ja kõigi olendite vastu vastu. Armastusenergia on võimsaim energialiik kogu kosmoses. Armastus on Universumi nurgakivi.

35 Urantia raamatu selgitus
Kogu Universumi, nii taevakehad kui ka kõik olendid, on loonud Taevane Isa, kes juhib, koos oma abilistega, kõike kosmoses toimuvat.

36 Me kõik oleme Universumi looja ja juhi lapsed, seega kosmilises mõttes õed ja vennad.

37 Millest inimene koosneb?
Urantia raamatu selgitus.

38 Keha Inimese füüsiline organism.
Oma loomult ja päritolult animaalne elektrokeemiline mehhanism.

39 Meel Meel on inimorganismi mõtlev, tajuv ja tundev mehhanism.
Tundeeluga ühendatud intellekt.

40 Meel aru, mõistus, taip, intellekt, oid, psüühika.

41 Kas keegi kahtleb, et tal on olemas keha ja mõistus?
Seni on kõik nagu selge. Kas keegi kahtleb, et tal on olemas keha ja mõistus?

42 Vaim Vaim on inimese meeles elav Taevase Isa fragment.

43 See kosmiline kaaslane hakkab elama inimese meeles.
Inimolendid saavad Universumi loojalt ja juhilt kingituseks Mõtteadjusteri. See kosmiline kaaslane hakkab elama inimese meeles.

44

45 Vaim on absoluutne, kõige kõrgemat liiki energia. Vaim on inimesega pidevas suhtlemises inimese üliteadvuse kaudu.

46 Hing Hing on inimese elu jooksul sündiv ja arenev saavutus.
Hinge emaks on inimese meel ja isaks on Vaim.

47

48 HING

49 Hinge lõppsihiks on pärast inimese füüsilist surma alustada kosmilist karjääri.
Vaimu ülesandeks on inimest maises elus abistada ning teda ette valmistada kosmiliseks karjääriks.

50 Isiksus keha ja meel vaim ja hing
Iga isiksus on unikaalne kogu Universumis.

51 Kosmiline karjäär Keha Meel Hing Vaim Isiksus surevad
alustavad karjääri Hing Vaim Isiksus Kosmiline karjäär

52 Vaba valik Inimene on vaba tahtega olend ning mitte keegi ei saa sekkuda tema valikutesse. Inimene ise otsustab, kas ta valib surmajärgse arengu või loobub sellest.

53 Urantia raamatu selgitus
Füüsiline surm on meiesuguse olendi jaoks tema ainelise olemise lõpp ning vaimse olemise algus. Meie praeguse elu mõte on valmistuda igavikuliseks eksisteerimiseks – kosmiliseks karjääriks.

54 Kosmilisest vaatepunktist vaadatuna toimub inimolendite sünd, elu ja surm suhteliselt lühikesel ajahetkel. See on aineline ja puht ajutine avaldumine, nii nagu inimloode on inimelu ajutine, parasiitlik faas.

55 Elu mõte Sooritada see esimene, lühike aga raske test, parima tulemusega.

56 elamise kogemus ise. See mida me selles esimeses elus kogeme,
pole kõige olulisem, tähtis on selle elu elamise kogemus ise.

57 Psüühilised ringid Inimisiksuse areng materiaalses maailmas sisaldab seitsme psüühilise ringi järkjärgulist läbimist.

58 Psüühilised ringid 7 6 5 4 3 2 1

59 7. Seitsmes ring Sisenetakse siis, kui inimolendil areneb välja:
isikliku valikutegemise, individuaalse otsustamise, kõlbelise vastutustunde võime. 7.

60 Seitsmendasse ringi sisenemine teeb inimolevusest ühe tõelise Universumi kodaniku.

61 Kolmas ring Inimese meel ja vaimne taipamine on sedavõrd arenenud, et talle määratakse isiklik kaitseingel. 7. 6. 5. 4. 3.

62 Isiklik kaitseingel Peale kolmandasse ringi jõudmist toimub paranemine kõigis vaimse edasijõudmise faasides, koostöö Vaimuga muutub palju efektiivsemaks. Isiklikku kaitseinglit omavad surelikud äratatakse kõrgema reaalsuse (morontia) vastuvõtumaailmas reeglina kolmandal päeval peale füüsilist surma.

63 Miinimum eesmärk 1 2 3 4 5 6 7

64 Esimene ring See tasand on inimmõistuse ja Vaimu kõrgeim võimalik suhe enne hinge vabanemist materiaalse keha vangistusest. 7 5 6 3. 2. 1. 4

65 Kosmilise karjääri algus
Jerusem Esimene eluasemeilm

66 Vaimne areng väljendub selles, mil määral inimene oma igapäevastes toimetustes on pühendunud kaasinimeste vennalikule ja armastavale teenimisele.

67 Miks ma usaldan Urantia raamatut?
Raamatu koostamisest võtsid osa sajad inimesed. Teaduse avastused kinnitavad samm sammult raamatu seletusi. Minu isiklikud kogemused suurendavad usaldust.

68 Miks ma usaldan Urantia raamatut?
Urantia raamatu õpetus on kõige ulatuslikum ja põhjalikum, selgem ja loogilisem. Õpetus, mis ühendab endas teaduse, filosoofia ja religiooni seisukohad .

69 “Kellel on mille nimel elada, suudab välja kannatada peaaegu igasuguse kuidas elada”.
Friedrich Nietzsche

70


Alla laadida ppt "Kosmiline tõusutee Veikko Raagmets."

Seotud esitlused


Google'i reklaam