Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Tallinna väliskülastajate uuring 2002

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Tallinna väliskülastajate uuring 2002"— Esitluse väljavõte:

1 Tallinna väliskülastajate uuring 2002
1 2. Tulemused C. Suurbritannia; Saksamaa, Holland ja Belgia; Taani ja Norra

2 Tallinna väliskülastajate uuring 2002
Vastanute profiil (%) Lühendid: GB - Suurbritannia DE+NL+BE - Saksamaa + Holland + Belgia DK+NO - Taani + Norra * Jaguneb: Saksamaa n=77, Holland n=17 ja Belgia n=10

3 Tallinna väliskülastajate uuring 2002
3 Vastanute profiil (%)

4 C1 Reisi eesmärk ja marsruut
Tallinna väliskülastajate uuring 2002 4 C1 Reisi eesmärk ja marsruut

5 Tallinna väliskülastajate uuring 2002
5 Keskmisest väliskülastajast harvemini on Tallinn ainus sihtkoht inglastele, taanlastele ja norralastele ning eriti sakslastele, hollandlastele ja belglastele % Vaadeldavate riikide elanikud külastavad tihti Tallinna ühena mitmest sihtkohast.

6 Tallinna väliskülastajate uuring 2002
6 Kõikide vaadeldavate riikide elanikud on keskmisest enam Tallinnas tööreisil, eriti aga taanlased ja norralased puhkusereis ühepäevareis sõprade külastamine puhkuse eesmärgil sõprade külastamine muul eesmärgil ostureis tööreis osalemine konverentsil/messil muu % Puhkusereisil on kõige suurem osa inglastest ning kõige väiksem osa taanlastest ja norralastest. Vähesed neist kõigist on aga Tallinnas ostureisil.

7 Tallinna väliskülastajate uuring 2002
7 Keskmisest enam on vaadeldavate riikide elanikud Tallinnas oma aasta peamisel või tähtsuselt teisel puhkusereisil % puhkusereisile tulnutest 3/4 Tallinnas puhkavatest sakslastest, hollandlastest ja belglastest on siin oma aasta peamisel või tähtsuselt teisel puhkusereisil.

8 C2 Ööbimine ja majutus

9 Tallinna väliskülastajate uuring 2002
9 Keskmisest tunduvalt suurem osa vaadeldavate riikide elanikest ööbis reisi ajal Tallinnas ja mujal Eestis % Mujal Eestis ööbisid kõige enam sakslased-hollandlased-belglased. Pea kõik inglased ööbisid Tallinnas, veerand mujal Eestis ning harva ööbisid mujal.

10 Tallinna väliskülastajate uuring 2002
10 Kõige pikemalt on kodust eemal sakslased, hollandlased ja belglased, kuid ka teiste reis on keskmisest veidi pikem öid keskmiselt, ööbinud kodust eemal Osa öödest oma pikal reisil ööbivad sakslased, hollandlased ja belglased Tallinnast väljaspool

11 Tallinna väliskülastajate uuring 2002
11 Keskmisest enam ööbisid kõrgema klassi hotellis eelkõige inglased ning taanlased ja norralased keskklassihotell luksushotell, kõrgema klassi hotell tuttavate/sugulaste juures budget/economy hotell külalistemaja hostel muu % Tallinnas ööbinutest Kuid ka sakslased, hollandlased ja belglased ööbisid keskmisest sagedamini kõrgema klassi hotellides. Tunduvalt harvemini ööbiti tuttavate/sugulaste juures.

12 C3 Enne Tallinnasse jõudmist (reisi ja majutuse reserveerimine, varasemad külastused, infoallikad, transport Tallinnasse)

13 Tallinna väliskülastajate uuring 2002
13 Vähesed väliskülastajad vaadeldavatest riikidest ei reserveerinud majutust reisibüroo kaudu reisikorraldaja kaudu koos grupiga majutusettevõttest kohalikust turismiinfokeskusest sõprade või tuttavate abiga lennu/rongi/laeva firma kaudu interneti teel firma reserveeris muu ei reserveerinud % Tallinnas ööbinutest Paljud sakslased, hollandlased ja belglased reserveerisid majutuse otse majutusettevõtte kaudu ning vähesed sõprade või tuttavate abiga. Keskmisest enam reserveerisid inglased majutuse Interneti teel. Keskmisest tunduvalt enamatele reserveeris majutuse firma.

14 Enamus reserveeris majutuse juba enne Tallinnasse saabumist
Tallinna väliskülastajate uuring 2002 14 Enamus reserveeris majutuse juba enne Tallinnasse saabumist % Tallinnas ööbinutest Eriti inglased eelistasid majutuse Tallinnas reserveerida enne saabumist. Keskmisest veidi suurem osa sakslasi, hollandlasi ja belglasi reserveerimise majutuse pärast saabumist. Keskmisest vähem oli neid, kes majutust üldse ei reserveerinud.

15 Tallinna väliskülastajate uuring 2002
15 Kõige pikemalt reserveerisid majutuse ette sakslased, hollandlased ja belglased % Tallinnas ööbinutest, kes reserveerisid majutuse enne saabumist Inglased reserveerisid majutuse tüüpiliselt 1-4 nädalat ette. Kolmandik taanlastest ja norralastest reserveeris majutuse kuni nädal ette ning pooled 1-4 nädalat ette.

16 Tallinna väliskülastajate uuring 2002
16 Reisi reserveerijaid reisibüroo kaudu oli keskmisest enam sakslaste, hollandlaste ja belglaste seas reisibüroo kaudu reisikorraldaja kaudu koos grupiga majutusettevõttest kohalikust turismiinfokeskusest sõprade või tuttavate abiga lennu/rongi/laeva firma kaudu interneti teel firma reserveeris muu ei reserveerinud % Inglaste seas oli keskmisest märgatavalt enam neid, kes reserveerisid oma reisi Interneti teel. Firma reserveerimisi oli kõige rohkem taanlaste ja norralaste seas. Keskmisest vähem oli kõigi kolme riigi/riikide paari seas reisi mittereserveerinuid.

17 Pooled inglastest ning sakslastest, hollandlastest ja belglastest on Tallinnas esimest korda
Kõige enam, kuid siiski keskmisest vähem on Tallinna varasemaid külastusi Taani ja Norra elanikel.

18 Tallinna väliskülastajate uuring 2002
18 Inglasi mõjutasid teistest enam artiklid ja reklaamid ajakirjanduses ning koduleheküljed Internetis eelmine külastus sõprade/tuttavate soovitus artiklid ajakirjades/ajalehtedes reklaam(id) ajakirjades/ajalehtedes Tallinna tutvustav broshüür reisijuht raadiosaated telesaated, tutvustused reklaam televisioonis kodulehekülg internetis reisibüroo soovitus turismiinfokeskus Eesti Turismiagentuur Turismimess muu mõju % peamiseks või osaliseks mõjuriks hinnanuid

19 Enam kui pooltel juhtudel oli tegemist Tallinna ametliku koduleheküljega, kui mõni Interneti kodulehekülg mõjutas Tallinnat külastama % kodulehekülge Internetis Tallinna külastamise otsuse peamiseks või osaliseks mõjuriks hinnanutest Ka inglaste, sakslaste, hollandlaste ja belglaste ning taanlaste ja norralaste seas oli üle poole neid, keda mõjutanud kodulehekülg oli just Tallinna ametlik kodulehekülg

20 Tallinna väliskülastajate uuring 2002
Kolmandik inglastest sai infot Tallinna kohta Tallinna ametlikult koduleheküljelt tellis telefoni teel Tallinna Turismikeskusest tellis kirja teel Tallinna Turismikeskusest tellisin telefoni teel Eesti Turismiagentuurist tellisin kirja teel Eesti Turismiagentuurist Tallinna ametlikult koduleheküljelt võttis ise Tallinna Turismiinfokeskusest küsis tuttavatelt/sugulastelt infot muu % Inglased kasutasid keskmisest oluliselt aktiivsemalt info saamiseks Tallinna kodulehekülge või võtsid ise infomaterjale Tallinna Turismiinfokeskusest. Tuttavad/sugulased olid keskmisest harvemini info allikaks.

21 Tallinna väliskülastajate uuring 2002
21 Tallinnasse saabusid inglased enamasti lennukiga, teised peale lennuki ka laevaga isiklik auto/buss renditud auto/buss rong lennuk laev/praam jalgratas mootorratas liinibuss erabuss jalgsi/hääletades muu % Paljud sakslased, hollandlased ja belglased saabusid Tallinnasse erabussiga. Keskmisest veidi sagedamini kasutasid inglased Tallinnasse saamiseks liinibussi.

22 C4 Tallinnas (transport, ettevõtmised, meeldejäävad kohad, üldmulje reisist)

23 Linnaga tutvumiseks kasutati keskmisest enam autot ja taksot
Tallinna väliskülastajate uuring 2002 23 Linnaga tutvumiseks kasutati keskmisest enam autot ja taksot auto rong takso linnaliinibuss ekskursioonibuss erabuss mootorratas jalgratas jalgsi muu % Inglased kasutasid linnaga tutvumisel keskmisest sagedamini taksot ja linnaliinibusse ning liikusid jalgsi. Sakslased, hollandlased ja belglased liikusid sagedamini ringi autoga ja ekskursiooni- või erabussiga ning liikusid vähem jalgsi. Taanlased ja norralased liikusid keskmisest enam auto ja taksoga ning liikusid vähem linnaliinibussiga või jalgsi.

24 Tallinna väliskülastajate uuring 2002
24 Keskmisest tunduvalt enam oli taanlastele ja norralastele kõige sagedasemaks liikumisvahendiks Tallinnas takso auto rong takso linnaliinibuss ekskursioonibuss erabuss mootorratas jalgratas jalgsi muu % Teistest enam oli Tallinnas kõige sagedamini kasutatav liikumisvahend taanlastele ja norralastele auto või takso. Samavõrra vähem liikusid nad jalgsi.

25 Tallinna väliskülastajate uuring 2002
25 Inglased, sakslased, hollandlased ja belglased külastasid keskmisest enam vaatamisväärsusi, muuseume ning näitusi sisseostude tegemine vaatamisväärsuste külastamine muuseumide külastamine näituste külastamine teatri külastamine kontserdi külastamine jalutuskäik linnas ekskursioonil käimine ekskursioon väljaspool Tallinna pubide/restoranide külastamine sprordiürituste külastamine spordiga tegelemine tervisekeskuse külastamine ööklubide külastamine ilusalongide külastamine %

26 Inglastele jäi keskmisest enam meelde Toompea, Raekoja ümbrus ning Nevski katedraal aga ka pubid ja söögikohad Samuti nimetasid inglased keskmisest sagedamini kunstikeskusi ja muuseume ning harvem ostukohti

27 Sakslastele, hollandlastele ja belglastele oli teistest oluliselt meeldejäävam Raekoda ja selle ümbrus Sakslased, hollandlased ja belglased mainisid teistest sagedamini ka kirikuid, muuseume ja kunstikeskusi ning positiivseid kogemusi eestimaalastega. Vähem aga ostukohti.

28 Taanlased ja norralased mainisid meeldejäävana teistest veidi enam Toompead ja Nevski katedraali
Keskmisest vähem mainisid norralased ja taanlased ostukohti ning Piritat ja selle ümbrust

29 Kõige parema hinnangu Tallinna reisile andsid sakslased, hollandlased ja belglased
Skaala: 1 pall – väga halb 10 palli – väga hea Inglaste ning taanlaste ja norralaste hinnangud oma Tallinna reisile olid võrdsed kõigi väliskülastajate hinnangute keskmisega. Alla 5 palli andsid oma reisile väga vähesed.

30 C5 Tallinna maine ja Tallinna külastamine tulevikus

31 Tallinna linna maine (täiesti nõus või pigem nõus)
Piisavalt häid restorane Inimesed on sõbralikud ning külalislahked Lihtne ringi liikuda Piisavalt vaatamisväärsusi Turvaline Rikas kultuurielu Hind vastab kvaliteedile Palju huvitavaid muuseume Elav ööelu Ilus ilm ringijalutamiseks Hinnad on liiga kõrged Must, räpane Liiga rahvarohke linnas ringivaatamiseks Inglased ning taanlased ja norralased olid keskmisest veidi kriitilisemad Tallinna vaatamisväärsuste ning muuseumide suhtes. Sakslased, hollandlased ja belglased hindasid vastupidiselt teistele riikidele joonisel keskmiselt kriitilisemalt hinna-kvaliteedi suhet.

32 Kõige tõenäolisemalt tulevad ka edaspidi Tallinnasse taanlased ja norralased
Keskmisest vähema tõenäosusega tulevad edaspidi Tallinnasse inglased ning sakslased, hollandlased ja belglased. Kuid siiski iga teine neist riikidest pärit Tallinna väliskülastaja pidas külatust tulevikus väga tõenäoliseks.

33 Tallinna väliskülastajate uuring 2002
33 C6 Kulutused

34 Keskmised kulutused 1-e päeva lõikes 1-e inimese kohta (arvutatud vastavat kulutust teinud inimeste keskmisena) Inglased ning taanlased ja norralased kulutavad Tallinna reisil päevas keskmisest tugevalt enam (majutus) ning sakslased, hollandlased ja belglased võrdselt keskmisega.


Alla laadida ppt "Tallinna väliskülastajate uuring 2002"

Seotud esitlused


Google'i reklaam