Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

PÕLLUMAJANDUSMAA METSASTAMISE TOETUS 25. november 2004

Seotud esitlused


Teema esitlus: "PÕLLUMAJANDUSMAA METSASTAMISE TOETUS 25. november 2004"— Esitluse väljavõte:

1 PÕLLUMAJANDUSMAA METSASTAMISE TOETUS 25. november 2004
Monika Lublo Maaparanduse ja maakasutuse büroo peaspetsialist

2 Toetust võib taotleda järgmistele tegevustele:
Määrus – Kehtestada põllumajandusmaa metsastamise toetuse saamiseks täpsemad nõuded Eesmärk – Vähendada põllumajanduslikust kasutusest väljajäänud ja põllumajanduseks vähemsobivate maade osakaalu Toetust võib taotleda järgmistele tegevustele: metsakultuuri rajamine põllumajandusmaale toetusega rajatud metsakultuuri hooldamine toetusega rajatud metsakultuuri ühekordne täiendamine hukkunud metsakultuuri taastamiseks

3 Olulisemad nõuded toetuse saamiseks
Taotleja on füüsiline või juriidiline isik tema omandis oleva põllu kohta Põld Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kantud Minimaalne pind 0,30 ha maksimaalselt kuni 30 hektarit On olnud taotlusele eelneval viiel aastal kasutuses põllumajanduskultuuride kasvatamiseks või püsirohumaana Maakonna keskkonnateenistuse kirjalik kinnitus, et keskkonnakaitselised piirangud ei takista metsastamist Istutusmaterjal Eestis metsapuudena kasvatada lubatud puuliigid v.a. hübriidhaab, okaspuu jõulupuu kasvatamise eesmärgil on ostetud turustamisluba omavalt isikult või taotleja omab turustamisluba on dokumentaalselt tõestatav  Aastal 2005 või 2006 saab võtta ühe kohustuse, mille kestus on 5 a.

4 1. Metsakultuuri rajamistoetus
Üle 5 hektari suuruse põllu puhul põllumajandusmaa keskmine mulla boniteet peab olema kuni 35 hindepunkti Okaspuukultuuri rajamisel peab istutatud puistu kooseisus olema iga põllu kohta istutatud vähemalt 25% lehtpuid ja lehtpuud või lehtpuude grupid peavad paiknema ühtlaselt kogu põllu ulatuses. [Erandjuhul vähemalt 10%] Taimed soetatud pärast 1. jaanuari a. Metsakultuur peab olema rajatud kohustuse võtmise aasta 1. juuniks. Minimaalne soetatud ja istutatud taimede arv põllul on 2000 taime/ha. Taimed peavad olema istutatud ühtlaselt üle kogu põllu pinna.

5 2. Hooldustoetus Toetusega rajatud metsakultuuri hooldamiseks
Taotlemine rajamisele järgnevast aastast kuni neli korda kohustusperioodi jooksul. Hooldamine kogu põllu ulatuses, nii looduslikult metsastunud kui ka istutatud põllu osal. Hoolduseks loetakse: vähemalt 0,3 m raadiuses ümber taime: Mulla kobestamine Rohimine Niitmine Multšimine Hooldamine vähemalt üks kord enne 1. juunit ning visuaalselt tuvastatav kuni 1. juulini, välja arvatud metsakultuuri rajamise toetuse taotlemise aastal. Ümber taime: Tassu-heinatõkke taimekaitse toru Aia ehitamine ümber rajatud metsakultuuri

6 3. Täiendamistoetus – Toetusega rajatud metsakultuuri ühekordne toetus hukkunud metsakultuuri taastamiseks Metsakultuur loetakse hukkunuks, kui hukkunud on vähemalt 25% taimede arvust. Metsakultuuri hukkunud osa ei tohi kasvukohast eemaldada ja uute metsataimedega asendada enne 9. maid. Metsakultuur peab olema täiendatud metsataimedega täiendamistoetuse taotlemise aasta 1. juuniks. Täiendamistoetuse järel peab iga põld vastama metsakultuuri rajamistoetuses esitatud nõuetele.

7 TAOTLEMINE Metsakultuuri rajamiseks esitab taotleja:
piirkondlikule maaparandusbüroole ja maakonna keskkonnateenistusele 31. jaanuar kuni 14. märts: Taotlus-tegevuskava Põllumassiivi kaardi Kooskõlastamiseks 15 tööpäeva. PRIA-le 14. kuni 24. märts: Kooskõlastatud taotlus-tegevuskava (Avaldus andmete põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse kandmiseks) (Kaasomaniku kirjalik nõusolek) Hooldustoetuse saamiseks esitada PRIA-le 14. kuni 24. märts: Taotlus Täiendamistoetuse saamiseks esitada PRIA-le 14. kuni 24. märts:

8 Taotlusi menetleb ja kontrollib PRIA Kontrollimine:
KONTROLLIMINE JA TOETUSE MÄÄRAMINE VÕI TAOTLUSE RAHULDAMATA JÄTMINE VÕI LOOBUMINE Taotlusi menetleb ja kontrollib PRIA Kontrollimine: Administratiivne kontroll -> Eelotsus taotluse rahuldamata jätmise või toetuse määramise kohta – aprilli lõpp-mai algus Kohapealne kontroll -> Toetuse määramise või taotluse rahuldamata jätmise otsus – 1. august Toetusest loobumine: PRIA-le kirjalik avaldus kohustuse võtmise aastal taotluse menetlemise lõpetamise kohta enne otsuse tegemist Peale toetuse määramise otsust võib 10 tööpäeva jooksul taotlemise aastal esitada PRIA-le kirjalik avaldus toetusest loobumise kohta

9 TOETUSE MÄÄR Metsakultuuri rajamise toetuse määr koos esimese aasta hooldustoetusega on kr/ha Hooldustoetuse määr on 1205 kr/ha Täiendamistoetuse määr on 2003 kr/ha

10 TOETUSE MAKSMINE Toetused makstakse välja hiljemalt otsuse tegemise aasta 10. oktoobriks. TOETUSE TAGASINÕUDMINE - Kui toetuse saaja ei võimalda PRIA-l kohapealse kontrolli tegemist - Kui toetuse saaja ei täida PRIA ettekirjutust Pärast toetuse tagasimaksmist lõpeb võetud kohustus.

11 Tänan tähelepanu eest!


Alla laadida ppt "PÕLLUMAJANDUSMAA METSASTAMISE TOETUS 25. november 2004"

Seotud esitlused


Google'i reklaam