Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Täiskasvanuhariduse arengukava

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Täiskasvanuhariduse arengukava"— Esitluse väljavõte:

1 Täiskasvanuhariduse arengukava 2009-2013
Täiskasvanuhariduse arengukava Evelin Tiitsaar HTM täiskasvanuhariduse talitus 4. mai 2010

2 Elukestva õppe strateegia 2005-2008
Elukestva õppe strateegia periood sai läbi, strateegia aruanne kinnitati Vabariigi Valitsuses koos uue arengukavaga Peamine eesmärk – elukestvas õppes osalejate osakaal aastaste hulgas tõuseb aastaks % tasemele Eesmärk sai peaaegu täidetud – elukestvas õppes osales aastal 9,8% täiskasvanud elanikkonnast

3 Elukestvas õppes osalemine 2004-2009

4 Täiskasvanuhariduse arengukava 2009-2013
Kinnitatud Vabariigi Valitsuses Koos arengukavaga kinnitati ka selle finantsplaan ja rakenduskava aastateks

5 Arengukava üldeesmärk 1
Täiskasvanute elukestvas õppes osalejate osakaalu tõstmine 13,5% tasemele aastaks 2013 2009. aastal osales elukestvas õppes 10,6% täiskasvanutest

6 Arengukava üldeesmärk 2
Arengukava elluviimine vähendab üldharidusega (üldkeskharidus, põhiharidus või madalam haridustase) ja ilma eri- või kutsealase ettevalmistuseta täiskasvanute osakaalu 32%-le aastasest elanikkonnast

7 Arengukava üldeesmärk 3
Arengukava elluviimine loob eelduse omandada üks aste kõrgem haridustase või kvalifikatsioon kvaliteetse koolituse kaudu.

8 Arengukava eesmärgid 1-2
Lisaks üldeesmärkidele on arengukaval viis laiemat eesmärki EESMÄRK 1 TÖÖTURU OLUKORRA JA MAJANDUS- SITUATSIOONI PARANDAMISELE KAASAAITAMINE TÄISKASVANUTE KOOLITUSE KAUDU EESMÄRK 2 HARIDUSSÜSTEEMI AVATUMAKS MUUTMINE TÄISKASVANUD ÕPPIJATELE TASEMEÕPPE PAKKUMISEL

9 Arengukava eesmärk 3 EESMÄRK 3
MITTEFORMAALSE ÕPPE VÕIMALDAMINE TÄISKASVANUTE KONKURENTSIVÕIME TÕSTMISEKS NING LOOVUSE, ANNETE, INITSIATIIVI JA SOTSIAALSE VASTUTUSTUNDE ARENDAMISEKS

10 Arengukava eesmärk 4 EESMÄRK 4
KOOLITUSE KVALITEEDI JA PAINDLIKKUSE TAGAMINE, TEADLIKKUSE TÕSTMINE Koolituspakkumise ja koolituste sisu vastavusse viimine tööturu ja sihtgrupi vajadusega Koolituse kvaliteedi tagamine Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA) Õppimise vajalikkuse teadvustamine, teadlikkuse tõstmine õppimisvõimalustest

11 Arengukava eesmärk 5 EESMÄRK 5
TÄISKASVANUHARIDUSE JUHTIMINE OSAPOOLI KAASAVALT JA EFEKTIIVSELT Täiskasvanuhariduse jätkusuutliku finantseerimise tagamine Täiskasvanuhariduse süsteemi mõjus juhtimine

12 AITÄH. Evelin Tiitsaar HTM täiskasvanuhariduse talitus 7350201 evelin
AITÄH! Evelin Tiitsaar HTM täiskasvanuhariduse talitus


Alla laadida ppt "Täiskasvanuhariduse arengukava"

Seotud esitlused


Google'i reklaam