Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Konsortiumi moodustamine ja tööpaketid

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Konsortiumi moodustamine ja tööpaketid"— Esitluse väljavõte:

1 Konsortiumi moodustamine ja tööpaketid
Tartu, 10/03/2014

2 Konsortsium: Kirjuta lühiülevaade ideest, 1 lehekülg
Hinda, milliseid partnereid vajad Alusta partnerite otsingut Arvesta tuleb mitmete faktoritega: Projekti tüübiga Maksimaalse lubatud eelarvega Erinõuetega tööprogrammis VKE-de osalus Koostöö konkreetse piirkonnaga jms

3 Konsortium: Kui võimalik, kasuta kogemustega koordinaatorit
Otsi motiveeritud partnereid Jälgi tasakaalu konsortsiumis Taustauuringud ei ole kunagi liiast Arvesta võimalike kultuurierinevustega

4 Kes teeb mida? Meeskond võiks töötada kolmel tasandil: Tuumikmeeskond;
Tööpakettide liidrid; Osalejad.

5 Rollid: Koordinaator: Partner:
Jälgib, et tegevused toimuks vastavalt planeeritule Jälgib tulemuste kvaliteeti Jälgib eelarvet Suhtlus Euroopa Komisjoniga Partner: Vastutab oma ülesannete eest Annab aru koordinaatorile ja/või tööpaketti juhile

6 Taotluse kirjutaja: Taotluse ettevalmistusse on kaasatud hulgaliselt erinevaid inimesi ning partnereid, kuid kasulik on, et kohe alguses määratakse ära inimene, kes taotluse kokkupaneku eest vastutab. Tema ülesanneteks jääb näiteks: Taotluse vastavuste kontroll Taotluse ühtlustamine Taotluse esitamine

7 Konsortsium: Partnerid ja nende sõbrad
Kasuta oma akadeemilisi ja personaalseid kontakte Bilateraalsed lepingud Küsi kolleegide partnerite ja sõprade kohta Partneriotsingu süsteemid Internet ja erinevad üritused Ära unusta, et ka sa ise pead olema leitav

8 Konsortsium: Igal partneril konsortsiumis kindel roll!
Minimaalselt 3 partnerit erinevatest EL liikmesriikidest Keskmiselt umbes 10 partnerit Võib kaasata ka partnereid kolmandatest riikidest

9 Konsortsiumileping: Leping projekti partnerite vahel
Leping allkirjastatakse kõigi partnerite poolt Sätestab projektipartnerite omavahelised suhted ja tegevuse korralduse projektis Protsesside kirjeldused Juhtimisstruktuur IPR

10 Konsortsiumileping: soovitused
Konsortsiumileping on oluline komponent projekti õnnestumiseks Tegemist ei ole formaalsusega kohenda vastavalt vajadustele Ära allkirjasta midagi enne tekstiga tutvumata

11 Tööpakett: Projekti tööülesannete kogum Moodustab praktilise terviku
Omab selgeid eesmärke ja tulemeid Omab kindlaid vastutajat ja täitjaid Omab resurrse ja ajalisi piire

12 Tööpaketi võtmeelemendid:
Konkreetsed eesmärgid Tegevuste kirjeldus ja metoodika Ajakava “verstapostid” (milestones) – mingiks ajahetkeks määratud sündmus Tulemid ja tulemused Rollid ja vastutajad Seosed teiste tööpakettidega

13 Konsortium ja tööpaketid:
Milliseid osapooli on vaja esitatud ülesande täitmiseks Jaga tegevused tööpakettideks Aega 30 minutit Grupis 4 inimest ja igaüks peab leidma endale rolli Esitlus kuni 3 minutit grupi kohta ICT


Alla laadida ppt "Konsortiumi moodustamine ja tööpaketid"

Seotud esitlused


Google'i reklaam