Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Luunja valla 2019 eelarve Lühiülevaade

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Luunja valla 2019 eelarve Lühiülevaade"— Esitluse väljavõte:

1 Luunja valla 2019 eelarve Lühiülevaade

2 Koondeelarve Eelarve maht: 2019 aastal 9 872,0 tuh eurot;
Koondeelarve Eelarve maht: 2019 aastal 9 872,0 tuh eurot; 2018 aastal 7 032,9 tuh eurot; Võrreldes aastaga eelarve maht suureneb 2 839,1 tuh eurot (suureneb tulude maht, saadav sihtfinantseerimine põhivarale, laenu võtmine).

3 Põhitegevuse tulud

4 Põhitegevuse tulud PT tulud kokku 7 253,3 tuh eurot, kasv 18,7% (2018 a). Tulumaksu planeerimisel arvestasime a tegeliku laekumise prognoosiga, maksumaksjate arvu kasvuga, brutotulust ülekantava osa suurenemisega 11,86%-lt 11,93 %-le. Kokku laekumise kasvuks 16%; Toetusfond suureneb 586,9 tuh eurot, millest 420,6 tuh tasandusfond ja 166,3 sihtotstarbeline toetusfond (hariduskulud suurenevad 191,6 tuh, sotstoetuste summad vähenevad 25,3 tuh eurot); Tasandusfond arvestatud uute parameetritega, toetusfondis arvestatud riigipoolseid muudatusi.

5 Põhitegevuse kulud

6 Põhitegevuse kulud PT kulud kokku 6 528,2 tuh eurot.
Põhitegevuse kulud PT kulud kokku 6 528,2 tuh eurot. PT kulud suurenevad võrreldes 2018 a-ga 15,5%; Tegevusvaldkondadest kulub eelarvest haridusele 65%, vabaaeg ja kultuurile 11%, majandusele 8%, valitsemisele 7% (sisaldab reservfondi), sotsiaalile 5%; Personalikulu suureneb kokku 13%. Muutub miinimumpalk, tõuseb õpetajate alampalga määr, lisandub puhkusereservi arvestus, ühtlustatakse vallaametnike töötasusid

7 Põhitegevuse kulud Miinimumpalk suureneb 500-lt 540-le eurole;
Põhitegevuse kulud Miinimumpalk suureneb 500-lt 540-le eurole; Õpetajate miinimumpalk tõuseb lt le eurole; Muudatused vastavalt riigipoolsele juhendile: ametnike töötasukulud näidatakse vastava tegevusala haldamise kulude all (majandus-, ehitusnõunik TA Majanduse haldamine; haridusnõunik TA hariduse haldus); Kavastu Algkool-Lasteaed kulud jagunevad kahe TA peale: Kavastu Lasteaed ja Kavastu Algkool (lasteaia osakaal 65% ja kooli osakaal 35%). Luunja KK kulud jagunevad: Luunja KK ja Luunja KK gümnaasiumi õpetajate töötasud.

8 Investeerimistegevus
Investeerimistegevus Põhivara soetus kokku 2 646,5 tuh eurot, sh: Teede remont, bussiootepaviljonid 331,8 tuh; Betoonkai ehitus 167,3 tuh; Roosiaia uuendamine 50 tuh; Kaare tee kanalisatsiooni rek 100 tuh; Kavastu veevärgi pumbamaja 122 tuh; Tänavavalgustus 50 tuh;

9 Investeerimistegevus
Investeerimistegevus Mitmeotstarbelise hoone ehitamine Lohkva Veibri piirkonda, projekt 40 tuh; Luunja kultuurimaja rek 60 tuh; Luunja KK investeeringud 272 tuh; Lasteaed Midrimaa remonttööd 150 tuh; Pajula tee 2 lasteaia projekteerimine ja rajamine tuh (sh 500 tuh EAS toetus).

10 Investeerimistegevus
Investeerimistegevus

11 Antav sihtfin. p/V soetamisks
Antav sihtfin. p/V soetamisks Kokku antakse 317,2 tuh eurot: Luunja Varahalduse SA-le projekti “Luunja tänavavalgustuse rek” omaosaluseks 187,2 tuh , kogumaksumus 480 tuh eurot; SA Luunja Jõesadamale alumise parkimisplatsi kõvakatte rajamiseks ja jõesadama puhkeala projekteerimiseks ja arendamiseks 80 tuh eurot; Hajaasustuspr 50 tuh, millest 25 tuh toetusena.

12 Osaluste soetus Luunja Varahalduse SA sihtkapitali suurendatakse 33 tuh euro võrra roomikekskavaatori liisingu sissemakse tasumiseks.

13 Finantseerimistegevus
Finantseerimistegevus Laenu võtmist planeeritud tuh eurot; Kohustuste tasumine 309,3 tuh eurot; Peale kohustuste tasumist aasta lõpuks netovõlakoormus 41%, lubatud 60%.

14 Tulemid Põhitegevuse tulem on positiivne 725,1 tuh eurot;
Tulemid Põhitegevuse tulem on positiivne 725,1 tuh eurot; Eelarve tulem on negatiivne ,7 tuh eurot. See kaetakse finantseerimistegevusega summas 1 290,7 tuh eurot ja likviidsete varade kasutusele võtmisega summas 348,1 tuh eurot.


Alla laadida ppt "Luunja valla 2019 eelarve Lühiülevaade"

Seotud esitlused


Google'i reklaam