Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Nitraatiooni ja taimekaitsevahendite leidumine põhja- ja pinnavees

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Nitraatiooni ja taimekaitsevahendite leidumine põhja- ja pinnavees"— Esitluse väljavõte:

1 Nitraatiooni ja taimekaitsevahendite leidumine põhja- ja pinnavees
Kristiina Ojamäe Keskkonnaagentuur/ juhtivspetsialist

2 2018. aastal ületas nitraadi sisalduse piirväärtuse (50 mg/l) 7 seirepunktis (6% seirepunktidest), maksimumväärtuse aga 17 seirepunktis (15%)

3 Võrreldes 2018.a. nitraadi sisalduse tulemusi pikaajalise (2001-2018) keskmisega, on :
kogu NTA-l nitraadi sisaldus kasvanud 50% ja vähenenud 31% seirepunktides Pandivere piirkonnas kasvanud 64% ja vähenenud 24% seirepunktidest, Adavere piirkonnas kasvanud 25% ja vähenenud 44% seirepunktides

4 Nitraatioon NTA-l

5 MIneraalväetiste kogused Eestis

6 Pestitsiid leitud üle määramis- piiri üle piirväärtus e Pestitsiidide summa 24 17 4 Kloridasoon- desfenüül (Metabolit-B) 18 13 8 MCPA 2 1 Bentasoon Klorotoluroon Propikonasool Boskaliid 3 1,2,4- Triklorobenseen dimetakloor Isoproturoon Dimoksüstrobiin Klotianidiin Tiametoksaam AMPA Propamokarb- hüdrokloriid Prometriin Triadimenool 2,4-D

7 Taimekaitsevahendid põhjavees 2018

8 Taimekaitsevahendid põhjavees 2018
Glüfosaadi ületusi 2 kohas (0,11 µg/l ja 0,14 µg/l) Üksikud leiud: MCPA; Propikonasool; Bentasoon; Kloridasoon

9 Taimekaitsevahendid pinnavees 2018
Enim leitud kloridasoon-desfenüüli Selja ja Purtse jõgede veest kõige rohkem leide Karujärve – dikamba 4 µg/l Leide ja ületusi pigem vähe

10 Glüfosaadi leiud veekogu settes:
Piirnormi ei ole aine sisaldusele settes seatud Vähe uuritud, kuid on teada selle akumu-leerumine settes ja mullas Arvestades glüfosaadi võrdlemisi lühikest lagunemisaega looduses, ei saa tegu olla vana reostusega

11 Isoproturooni leiud settes
Tänavjärv 1,52 µg/kg Rannapungerja jõgi 4,3 µg/kg Pole varasemalt Eestis leitud Alates a on keelatud herbitsiidide koostises

12 Pestitsiidide turustatud kogused

13 Keskkonnaagentuuri 2017. a uuring põhja- ja pinnavees osas
Glüfosaat ja AMPA ei pärine tõenäoliselt: Maantee ja raudtee servade hooldusest; KeA karuputke tõrjest Puuduvad usaldusväärsed positiivsed seosed nitraatiooni sisalduse ja: lageraie vahel sõnnikuga eraldatud N koguse vahel heitvee väljalaskude mõju väike (alla 6%) Nitraatiooni ja teraviljade lämmastikväetiste vahel oli positiivne seos

14 Kristiina Ojamäe kristiina.ojamae@envir.ee


Alla laadida ppt "Nitraatiooni ja taimekaitsevahendite leidumine põhja- ja pinnavees"

Seotud esitlused


Google'i reklaam