Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

HelpNeti veebiseminar ühise esitamise kohta – kaasregistreerijad 28

Seotud esitlused


Teema esitlus: "HelpNeti veebiseminar ühise esitamise kohta – kaasregistreerijad 28"— Esitluse väljavõte:

1 Liikme toimiku ettevalmistamine Toimiku ettevalmistamine kaasregistreerija poolt
HelpNeti veebiseminar ühise esitamise kohta – kaasregistreerijad 28. ja 29. aprill 2010 Laura Walin ECHA nõustamise ja kasutajatoe üksus

2 Ülevaade Õiguslik raamistik Miinimumnõuded liikme toimikule
Registreerija identifitseerimisandmed Ühise esitamise identifitseerimisandmed Muu vajalik teave

3 Õiguslik raamistik Üks ühine esitamine Üks aine Üks juhtregistreerija
ainet käsitlev teabevahetusfoorum

4 Osalege ainet käsitlevas teabevahetusfoorumis aktiivselt!
Tööstusharu vastutab ainet käsitleva teabevahetusfoorumi töö korraldamise ja teabe edastamise eest Potentsiaalse registreerijana osalete te ainet käsitlevas teabevahetusfoorumis (artikkel 29) Hõlbustage teabevahetust, et vältida uuringute kordamist Leppige kokku klassifitseerimises ja märgistamises Leppige kokku juhtregistreerijas ja esitage teave ühiselt (artikkel 11)

5 Koguge teavet Vastake teabenõuetele ja esitage taotluse korral oma uuringud Küsige teistelt ainet käsitlevas teabevahetusfoorumis osalejatelt teavet küsige kindlasti selgroogsete loomadega tehtud uuringute kohta võite küsida muude uuringute kohta Määrake kindlaks, milliseid uuringuid on veel vaja ja leppige kokku, kes neid teeb

6 Ühiselt/eraldi esitatav teave
Ühiselt esitatav teave Eraldi esitatav teave Omal valikul Aine klassifitseerimine ja märgistamine Registreerija identifitseerimisandmed Ohutu kasutamise juhis Uuringute kokkuvõtted Aine identifitseerimisandmed Kemikaaliohutuse aruanne Uuringute aruannete kokkuvõtted Teave tootmise ja kasutamise kohta Katsete läbiviimiseks tehtud ettepanekud Kokkupuudet käsitlev teave (1–10 tonni korral) Vabatahtlik: mis teabe on läbi vaadanud hindaja

7 Ühisest esitamisest loobumise võimalus (REACH-määruse artikkel 11)
Ühiselt esitatav teave Aine klassifitseerimine ja märgistamine Uuringute kokkuvõtted Uuringute aruannete kokkuvõtted Katsete läbiviimiseks tehtud ettepanekud Kaasregistreerija loobumine on võimalik põhjendatud juhtudel Ebaproportsionaalselt suured kulud Tundliku äriteabe avaldamine, mis võib tuua ärilist kahju Erimeelsused seoses esitatava teabe valikuga Tagajärjed Suurem registreerimistasu Vastavuse kontrolli esmajärjekorda sattumine

8 Liikme toimiku loomine ja esitamine
Looge IUCLID 5-s toimik Looge IUCLID 5-s andmekogum Liituge REACH-IT-s ühise esitamisega Koguge asjakohast teavet TÖÖSTUSHARU Esitage toimik REACH-IT-s Kehtivad eeskirjad TTC ja arveldamine Positiivne/ negatiivne otsus TÖÖSTUSHARU ECHA

9 Miinimumnõuded liikme toimikule
Registreerija identifitseerimisandmed Aine identifitseerimisandmed Aine tootmine ja kasutamine Kasutus- ja kokkupuutekategooriad Nende ainete korral, mille kogus on 1–10 tonni aastas: kokkupuudet käsitlev teave

10 Registreerija kohta nõutav teave
Juriidiline isik (vt registreerimisjuhendi punkt ) Kontaktandmed Nimi Aadress Telefon Faks E-post Roll tarneahelas Tootja, importija või ainuesindaja Rolle võib olla mitu

11 Registreerija identifitseerimine REACH‑ITis
REACH-IT identifitseerib registreerija talle konto loomisel antud üldise ainulaadse identifikaatori (UUID) järgi Juriidilise isiku sünkroonimine IUCLID 5-ga Kolmandast isikust esindaja (kui teda kasutatakse) juriidiline isik (samuti sünkroonitud)

12 Ühise esitamise identifitseerimisandmed
Juhtregistreerija loob REACH-ITis ühise esitamise objekti Juhtregistreerija edastab kaasregistreerijatele ühise esitamise täpse nimetuse turvakoodi objekti sisestamiseks REACH-ITi Kaasregistreerija peab REACH-ITis ühise edastamisega liituma

13 Muu vajalik teave REACHi eelregistreerimisnumber
05-XXXXXXXXXX-XX-XXXXX enne 1. detsembrit 2008 toimunud eelregistreerimise korral 17-XXXXXXXXXX-XX-XXXXX hilisema eelregistreerimise korral IUCLID 5.2 installeerimine ja juurdepääs Juurdepääs REACH-ITi kontole

14 Olulised lingid http://echa.europa.eu/home_en.asp ECHA veebisait:
ECHA dokumendid: IUCLID 5: REACH-ITi portaal:

15 Tänan tähelepanu eest!


Alla laadida ppt "HelpNeti veebiseminar ühise esitamise kohta – kaasregistreerijad 28"

Seotud esitlused


Google'i reklaam