Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

KOKA KUTSEEKSAMID KOOLIS

Seotud esitlused


Teema esitlus: "KOKA KUTSEEKSAMID KOOLIS"— Esitluse väljavõte:

1 KOKA KUTSEEKSAMID KOOLIS
Maret Õunpuu 2019

2 Hindamisstandardid Abikokk, tase 3, koolilõpetaja
Abikokk, tase 3, töömaailma Kokk, tase 4, koolilõpetaja Kokk, tase 4, töömaailma Vanemkokk, tase 5, koolilõpetaja Vanemkokk, tase 5, töömaailma

3 Üldine Z-generatsioon – kuidas edasi?
Komisjoni oodatakse koolis - juurdepääs koolile; liikluskorraldus; parkimine; sisenemine koolimajja; viitamine; Taotlejatel on piisavalt töövahendeid; Eksamil kasutatav tooraine on kvaliteetne, taotleja teeb kindlaks mis on mis…; Eksami läbi viimiseks vajalikud dokumendid Eksami korraldusega seotud küsimuste korral suhelda eksamikomisjoni esimehega

4 Z-generatsioon – kuidas edasi?
1997. aastal ning hiljem sündinud noored, kogu informatsioon on neile vahetult kättesaadav. Tegemist on nende jaoks väga olulise seosega ning nad isegi ei kujuta ette, mis tunne on pikemalt oodata vastust küsimusele. Z-generatsioon on kärsitu, tehnoloogiliselt taibukad ning loomulikult väga loomingulised. Ootavad tarbijana aina loovamaid lahendusi, mis annaks neile rohkem valikuvõimalusi. Z põlvkonna lapsed kasvavad üles keerukas meedia- ja arvutikasutuse keskkonnas ning neist saavad selles vallas veel nutikamad eksperdid kui nende eelkäijad Y põlvkonnast. 

5 Taotleja tööplaan Endiselt väga raske ülesanne; pole vaja teha copy/paste tehnoloogiast – MIDA SIIS TEHA? tööprotsesside kestvuste JA JÄRJESTUSE liiga optimistlik hindamine; MIKS igaks juhuks varem valmis hoolimata toiduhügieenist; Tervikut ei hoomata - osa protsesse tööplaanist välja jäetud

6 Taotleja tööplaan näide, (kui on 14 taotlejat)
Kokk tase 4, koolilõpetaja Taotleja tööplaan näide, (kui on 14 taotlejat) kellaaeg Tehtav töö Serveeri-mine 11.00 Kaalumine, töökoha ette valmistamine Fontandi tainas Kogu köögivilja eeltöötlus Kalahakkmassi valmistamine 12.30 – 13.00 Supp + kaste 13.00 supp 13.10 Kartul keema porgand kuumutada 13.35 Šnitsel praadima, kaste 13.50 praad 13.45 Kook ahju 13.50 Koogile lisandi valmistamine 14.00 magus 14.40 – 15.00 Koristamine

7 Ajaplaan eksamiks näide, kui on 8 taotlejat
Kokk tase 4, töömaailma Ajaplaan eksamiks näide, kui on 8 taotlejat eksami algus vestlus komisjoniga, tööplaani koostamine, toorainete ja töökoha ette valmistamine, laua katmine toitude valmistamine eelroogade serveerimine (kas intervalliga või kõik koos) kaetud laudadele pearoogade serveerimine (intervallidega), toimub ka teenindamine ja toidu tutvustamine, vestlus komisjoniga magustoitude serveerimine kokkuvõtted ja tagasiside

8 Ajaplaan eksamiks näide, kui on 14 taotlejat
Kokk tase 4, koolilõpetaja Ajaplaan eksamiks näide, kui on 14 taotlejat ajakava abikokk ja kokk näide

9 Hindamine Toiduhügieeni alused (ristsaastumine, ohutsooni mõiste);
TOITUDE valmimine - mis kui kaua keeb, küpseb, praeb sh. sõltuvalt töömahust; Arusaamine toidu adekvaatsusest; Toidu hindamine nii taotleja kui ka hindaja– kõlblik või mitte, paks/vedel, soolane/mage, ilumeel;

10 Abikokk, tase 3 koolilõpetaja Proovitöö
Kahes etapis Esimene etapp on õppeprotsessi osa Teises etapis toimub Proovitöö praktiliste oskuste näitamine töö käigus Kutse taotleja valmistab etteantud juhendi järgi 2 rooga (sh salati, supi, munaroa, köögivilja- või pastalisandi) vormistab portsjonid serveerib hindajatele Hindamisel toimub Proovitöö Praktiliste oskuste näitamine töö käigus Intervjuu/vestlus Hinnatakse kõik kompetentsid Kutse taotleja: valmistab etteantud juhendi järgi kaks rooga ja külma joogi katab laua vastavalt koka korraldustele (hindajatele) vormistab portsjonid ning serveerib (hindajatele) vastab hindamiskomisjoni küsimustele Kutse taotleja valmistab etteantud juhendi järgi kaks rooga ja külma joogi katab laua vastavalt koka korraldustele (hindajatele) vormistab portsjonid ning serveerib (hindajatele) vastab hindamiskomisjoni küsimustele

11 Abikokk, tase 3 – eksami korraldamise kitsaskohad?
töömaailma koolilõpetaja Samad vt koolilõpetaja valmistab etteantud juhendi järgi kaks rooga ja külma joogi Laua katmine - katab laua vastavalt koka korraldustele Majanduslik mõtlemine, säästlikkus – teema selgitamine enne eksamit! Intervjuu - eksami komisjoni liikmetega intervjuu (vaja defineerida teemad, mis osas küsimused esitatakse) Toiduainete kaalumine – koolipoolsed ettevalmistused Millal ja kuhu (mis anumatesse kaaluda, valmis panna) kasutatavad toiduained? Töö planeerimine - sooritamise aeg on 150 minutit (2,5 tundi). Kuidas see aeg nii täita, et ei tekiks molutamist, aja raiskamist? (aeg läbi mõtlemisele, kaalumisele, toitude valmistamisele, töökoha korrastamisele, serveerimisele) Nõude pesemine – on pr etapi hindamiskriteerium, seega peaks ta ise ka masinat kasutades nõud pesema. Kuidas jagada töö köögis nii, et kõik taotlejad seda ka demonstreeriksid? Endiselt väga raske ülesanne; pole vaja teha copy/paste tehnoloogiast – MIDA SIIS TEHA? tööprotsesside kestvuste JA JÄRJESTUSE liiga optimistlik hindamine; MIKS igaks juhuks varem valmis hoolimata toiduhügieenist; Tervikut ei hoomata - osa protsesse tööplaanist välja jäetud Lahendused - ??? kokkulepped

12 Kokk, tase 4 töömaailma koolilõpetaja kahes etapis Esimeses etapis koostab taotleja eneseanalüüsi en.a. ja lahendab kodutööna kirjaliku kompleks-ülesande Teises etapis kaitseb suuliselt kodutööd ja sooritab taotleja kompleksse praktilise töö vastavalt hindamisülesannetele – valmistada toidud ja katta laud ning teenindada kliente. plaan esimene etapp on õppeprotsessi osa ja viiakse läbi kooli õppekeskkonnas ja / või praktikakohas moodulite hindamistena. teine etapp viiakse läbi kooli õppekeskkonnas sooritab proovitöö ja näitab ette praktilisi oskusi. Koostada tööplaan, komplekteerida toitude valmistamiseks vajalikud toorained ja töövahendid. Valmistada juhendi (tehnoloogilise kaardi) järgi 2,5 tunni jooksul kolmest toidust koosnev komplekt: üks eelroog, üks pearoog sh 2 lisandit ja kaste ja üks järelroog, valmistatavate portsjonite arv toodud tehnoloogilisel kaardil; Vormistada ja serveerida portsjonid; Esitleda toite hindajatele eesti keeles. Teises etapis kaitseb suuliselt kodutööd ja sooritab taotleja kompleksse praktilise töö

13 Kokk, tase 4– kitsaskohad?
koolilõpetaja töömaailma Koolis toimub eksamiks ettevalmistus Toiduainete kaalumine – koolipoolsed ettevalmistused Millal ja kuhu (mis anumatesse kaaluda, valmis panna) kasutatavad toiduained? Töö planeerimine - sooritamise aeg on 150 minutit (2,5 tundi). Kuidas see aeg nii täita, et ei tekiks molutamist, aja raiskamist? (aeg läbi mõtlemisele, vestlusele, kaalumisele, toitude valmistamisele, töökoha korrastamisele, serveerimisele) Etteantud juhend analüüsimiseks en.a. ja kodutöö juhend Komisjoni töö – kuidas vormistada oma hinnangud Kodutöö kaitsmine, küsimustele vastamine – komisjoni aja kasutamine Toitude ja joogi valmistamine Laua katmine Klientide teenindamine plaan Teises etapis kaitseb suuliselt kodutööd ja sooritab taotleja kompleksse praktilise töö Lahendused - ??? kokkulepped

14 Eneseanalüüs kokk tase 4
Taotleja koostab kirjaliku kokkuvõtliku eneseanalüüsi mahuga kuni 1,5 lk, kuni 3300 tähemärki, milles selguvad taotleja pädevused ja taotletava kutse vahelised seosed.

15 Vanemkokk, tase 5 koolilõpetaja töömaailma kolmes etapis
Hindamise esimene etapp on õppeprotsessi osa ja viiakse läbi kooli õppekeskkonnas ja / või praktikakohas moodulite hindamistena Teises etapis analüüsib taotleja oma seniseid oskusi ja kogemusi (eneseanalüüs) ning planeerib toitlustussündmuse Kolmandas etapis teostab taotleja kompleksse praktilise tööna toitlustussündmuse: Kinnitatud menüüga lõuna- või õhtusöök kahes etapis Esimeses etapis analüüsib taotleja oma seniseid oskusi ja kogemusi ning planeerib toitlustussündmuse. Koostab portfoolio, mis sisaldab 1. eneseanalüüsi ja 2. toitlustussündmuse planeeringut. Teises etapis teostab taotleja kompleksse praktilise tööna toitlustussündmuse (praktiline töö – toitlustussündmuse korraldamine; praktiliste oskuste ettenäitamine; suuline intervjuu klientidega ja juhendatavatega) Kolmandas etapis Hindamismeetodid: Praktiline töö – toitlustussündmuse korraldamine Praktiliste oskuste ettenäitamine Suuline intervjuu klientidega Suuline intervjuu juhendatavatega

16 Iga taotleja peaks tutvuma!!!
taotlejale/ taotlejale/ Toitude loendid on hindamisstandardites EHRL-i kodulehel on näidised tehnoloogilistest kaartidest

17 Kuidas koostada analüüsi?
Taotlejale mõtlemiseks Kuidas koostada analüüsi? Analüüsis on nii kirjeldav kui hinnanguid andev osa. Hinnangud toetuvad kirjeldusele. Taotleja analüüsib oma seniseid oskusi ja kogemusi. Hea analüüs on selline, milles kutse taotleja nimetab õnnestumised ja analüüsitava puudujäägid. Selgitab puudujääkide põhjuseid ja pakub välja oma variandi, kuidas vaadeldud tegevust võiks paremini teha.

18 Kutse taotlejal tuleb….
Analüüsi alaliik on eneseanalüüs, mis on ühtlasi kujundava hindamise üks vorme. Eneseanalüüsi teel hinnatakse oma teadmiste, tööprotsessi või tulemuse vastavust hindamiskriteeriumidele. Kutse taotlejal tuleb…. nimetada konkreetsed tegevused, mida teeb töö käigus analüüsida, mida teeb töö käigus hästi ja milles või millal on ebakindel või miski hoopis ebaõnnestus. vastavalt sellele välja tuua oma tugevad küljed ning ka see, mis vajab edaspidi arendamist. lisada kindlasti, kuidas kavatseb nõrgemaid valdkondi arendada


Alla laadida ppt "KOKA KUTSEEKSAMID KOOLIS"

Seotud esitlused


Google'i reklaam