Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Karjäärinõustamine ja koostöö haridusasutustega

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Karjäärinõustamine ja koostöö haridusasutustega"— Esitluse väljavõte:

1 Karjäärinõustamine ja koostöö haridusasutustega
Ruth Lippus SA RINK

2

3 Karjäärinõustamise sihtrühmad
Noored vanuses aastat Prioriteetsed sihtrühmad: Üldhariduskoolide 9. klassi ja 12. klassi õpilased Kutseõppeasutuste lõpukursuse õpilased Olulised sihtrühmad: Koolikohustust mittetäitvad noored Haridustee katkestanud noored Hariduslike erivajadustega noored

4 Individuaalse arengu 3 etappi.
I FANTAASIASTAADIUM II PROOVISTAADIUM Huvide periood Võimete periood Vajaduste periood Väärtuste periood III REALISTLIK STAADIUM

5 Mida mulle meeldib teha?
Mida ma suudan teha? Milline ma olen?

6 Eneseanalüüs Võimed Oskused Väärtused
Huvid (materiaalsed, vaimsed, sotsiaalsed) Vajadused Temperament Motivatsioon Eneshinnang Intelligentsus Minapilt

7 Karjääriplaneerimist mõjutavad tegurid:
eneseanalüüs majanduslikud tingimused õppimisvõimalused töö väljavaated traditsioonid varasem tööpraktika vabatahtliktöö osalemine õpilasfirmade töös.

8 MINU ISIKLIK KARJÄÄRIPLAAN
MINU HUVID MINU OSKUSED MINU VÕIMED MINU VÄÄRTUSED AMETID JA ELUKUTSED, MIDA OLEN TUNDMA ÕPPINUD AMETID JA ELUKUTSED, MILLE KOHTA MA TAHAN VEEL INFOT SAADA TAKISTUSED ERIALA, VALIMISEL VÕI KOOLI SISSESAAMISEL LÄHIM EESMÄRK KAUGEM EESMÄRK

9 Võta julgelt ühendust! Ruth Lippus ruthlippus@gmail.com 56488581
SA RINK Tänan!


Alla laadida ppt "Karjäärinõustamine ja koostöö haridusasutustega"

Seotud esitlused


Google'i reklaam