Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Erimärgistatud vedelkütuse aktsiisist

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Erimärgistatud vedelkütuse aktsiisist"— Esitluse väljavõte:

1 Erimärgistatud vedelkütuse aktsiisist
PMAN 12.aprill 2010

2 Seni toimunud arutelud
26.oktoober 2005 20.juuli 2007 25.september 2007 14.jaanuaril 2008

3 PÕHIMÕTE PMAN : Vedelkütuse märgistamine asendatakse elektrooniliselt haldatava infosüsteemiga, mille puhul põllumajandus-tootjad saavad madaldatud aktsiisiga kütuse ostuks aastase limiidi (elektroonilisele ”kliendikaardile”) vastavalt oma kasutuses olevale või hooldatavale põllumajandusmaale. UUS Tootjapõhise maksukonto kasutamine - hüvitus arvestatakse maksukohustuse ettemaksuna või vähendamisena

4 Lahendamist vajavad küsimused
Limiidi kehtestamine (kalendri)aastaks Kulunormi kehtestamine Limiidi täitmise jälgimine, vaba jäägi /alatäitmise käsitlus Intensiivsete loomakasvatajate probleemid/ rendimaad/teenuse osutajad/muud erisused Arvamuste lahknevus ei võimaldanud koondada ühest ettepanekut, jätkati võimaluse otsimist koostöös Maksu- ja Tolliametiga.

5 Vedelkütuse aktsiisid 1995-2010
Allikas: Rahandusministeeriumi veebileht

6 Tegevused 2010 Kiri Rahandusministeeriumile 4.veebruarist 2010 nr 9.5-1/2 Vastus Rahandusministeeriumilt 5.märtsist 2010 nr 5-1/2074  PRIA ja EMTA andmebaaside võrdlev analüüs EMVI pakutud kulunormidega (ÜPT toetuse taotlusel näidatud maakasutuse suuruse ja EMTA erimärgistatud kütuse müügi andmebaasi alusel, 35 erineva maakasutustüübiga tootjat)

7 Diferentseeritud kulumäära ettepanekud
Küsitluse tulemused 2008.a (ühes vastuses ühtne määr 120 l/ha kohta): PõM I v II v III v EMVI 2009 EMTA/ PRIA PMAN Põllukultuurid 170 120 150 160 ? Köögivili ja kartul 200 190/185 250 Lühiajaline rohumaa 80 70 45 Püsirohumaa 50 25

8 Rahandusministeerium on kokku kutsumas töögruppi erimärgistatud vedelkütusega seonduvate küsimuste aruteluks.


Alla laadida ppt "Erimärgistatud vedelkütuse aktsiisist"

Seotud esitlused


Google'i reklaam