Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

LÕIKELILLED e- kursus floristika eriala õpilastele

Seotud esitlused


Teema esitlus: "LÕIKELILLED e- kursus floristika eriala õpilastele"— Esitluse väljavõte:

1 LÕIKELILLED e- kursus floristika eriala õpilastele
õpetaja Taavi Tuulik haridustehnoloog Külli Jesmin florist- konsultant Kai Vahtra Suuremõisa Tehnikum, 2006

2 Kursuse üldandmed lõikelillede kursus on osa floristika eriala õpingutest kursus on kasutusel Suuremõisa Tehnikumis floristika eriala I kursuse õpetamisel alates XI 2006

3 Kursuse üldandmed kursuse maht: 4 õppenädalat
(160 tundi, sh. 40 tundi auditoorset ja 120 tundi iseseisvat tööd) kursus kasutab Moodle õpikeskkonda ja asub Suuremõisa Tehnikumi kodulehel aadressil:

4 Kursuse eesmärgid tutvumine floristitöös enam kasutatavate taimmaterjalidega, nende säilitamise, töötlemise ja konserveerimise põhiliste võtetega e-kursus on eriti sobiv kasutamiseks tsükliõppes, kus auditoorse töö osakaal on suhteliselt väike

5 Kursuse eesmärgid põhiline eesmärk on õpilaste iseseisva töö korraldamine- eriti lõikelillede sortimendi, taimede nimetuste ja omaduste õppimisel

6 Kursuse käigus toimuvad:
auditoorsed loengud ja praktikumid iseseisev töö (õppematerjalide läbitöötamine, iseseisvate ülesannete täitmine, töö enesekontrolli testidega) rühmatöö arvestuslike testide sooritamine foorumid

7

8

9 Õppematerjalid taimede nimekirjad
õppematerjalid lõikelillede koristamise, ladustamise ja käsitsemise kohta õppematerjalid taimede kuivatamise ja ajatamise kohta õpiobjekt “Lõikelillede hierarhia”

10 Õppematerjalid taimi (lõikelilled, lõikeroheline, kuivtaimed) ja muid lilleseades kasutatavaid materjale tutvustavad materjalid MS PowerPoint esitlustena kursusel tutvustatakse üle 300 erinevat lilleseades kasutatavat taime ja muud materjali kokku 310 slaidil

11 Õppematerjalid kursus tutvustab suuremat osa lillekaubanduses levinud taimmaterjalidest eriala kohustuslik taimede nimekiri sisaldab lõikelillede, lõikerohelise, kuivtaimede ja avamaataimede osas 200 taimeperekonda, seega on pakutava lisamaterjali osakaal küllalt suur

12 Õppematerjalid Iga käsitletavate taimede kohta on esitatud järgmised andmed: nimed eesti ja ladina keeles, rahvapärased ja kaubanduslikud nimetused, süstemaatiline kuuluvus päritolu asend lõikelillede hierarhias andmed koristamise, säilitamise ja töötlemise nõuete kohta säilivusaeg soodsate tingimuste korral

13

14

15

16 Enesekontrolli testid
enesekontrolli testid on koostatud õpilaste iseseisvaks taimenimede (eesti ja ladina) õigekirja ja taimede tundmise kontrollimiseks enesekontrolli teste on kokku 7, igas küsimust teste saab sooritada korduvalt, tulemused on teadmiseks õpilasele endale

17

18

19 Iseseisvad praktilised ülesanded
lõikelillede ja lõikerohelise säilivuskatsed puu- ja põõsaokste ajatamine tulemused postitatakse foorumisse

20 Rühmatöö lõikelillede ja lõikerohelise kasutamise analüüs lilleseades (foto järgi) kasutatud taimede äratundmine tulemused esitatakse Wikina

21 Arvestuslikud kontrolltööd
õpilasel tuleb tähtajaliselt sooritada 3 arvestuslikku kontrolltööd kontrolltööde tegemisel on ajalimiit küsimused on taimede tundmise, taimenimede teadmise ja teoreetiliste teemade kohta

22

23 Hindamine lõpphinde saamiseks eelduseks on kõigi iseseisvate tööde ja rühmatöö tulemuste tähtaegne esitamine lõpphinne kujuneb kõigi arvestuslike kontrolltööde hinnete keskmisest

24 Kokkuvõtteks Suuremõisa Tehnikumi floristika I lennu õpingute ajal ilmnesid väga selgelt tsükliõppes floristikat õppivate õpilaste vajadused e-õppe järele

25 Kokkuvõtteks tagasiside on seni näidanud, et eriti kõrgelt hindavad õpilased arvukate enesekontrolli testide olemasolu, mis aitab paremini seda väga mahukat materjali omandada

26 Kokkuvõtteks taimede õppimisel on väga oluline rohke pildimaterjali olemasolu kursuse materjalides on kasutatud nii originaalfotosid kui ka reprosid kataloogidest ja lillekaubandusega tegelevate firmade kodulehtedelt

27 Kokkuvõtteks lillekaubanduses on lõikelilled ja –roheline sageli levinud kõikvõimalike erinevates keeltes kaubanduslike nimetuste all väga oluline töö selle kursuse materjalide koostamisel oli taimede tegelike teaduslike nimede kindlaks tegemine ning taimede käsitsemist puudutava informatsiooni leidmine ja korrastamine


Alla laadida ppt "LÕIKELILLED e- kursus floristika eriala õpilastele"

Seotud esitlused


Google'i reklaam