Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Erivajadustest läbi aegade

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Erivajadustest läbi aegade"— Esitluse väljavõte:

1 Erivajadustest läbi aegade
Kaido Kikkas HEVI2008 Theme created by Sakari Koivunen and Henrik Omma Released under the LGPL license. © 2008 Kaido Kikkas. Levitamine sätestatud vastavalt GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsentsile (v l.2 või uuem)‏

2 Erivajadused...? Eesti Hariduse Infosüsteemis esinev jaotus:
õpiraskused (sh ajutised) kehapuuded kõnepuuded kirjutamis-, lugemis-. hääldus- ja arvutusraskused nägemispuuded kuulmispuuded psüühilised erivajadused pervasiivsed arenguhäired emotsionaalse ja kommunikatiivse arengu hälbed ning autistlikud häired kasvatusraskusi (käitumisprobleeme) uusimmigrandi staatust (uusimmigrantide lapsed)

3 Käesolev kursus Käsitleb põhiosas puuetega piirnevaid probleeme, kuna
suure potentsiaaliga, kuid ikka veel suhteliselt vähe käsitletud valdkond (eriti tehnoloogia osas)‏ käsitlus suunatud sellele osale, mis ei eelda mitte niivõrd põhjalikku eriettevalmistust, kuivõrd just eelarvamuste puudumist ning konkreetselt kasulike detailide tundmist (näiteks pimeda arvutikasutaja töökoha kujundamisel).

4 Läbi ajaloo Väga erinevad suhtumised – kuid enamasti on ühiskond olnud tõrjuv või vaenulik Sparta Aktion T4 Vaatleme erinevaid etappe: puue kui tabu puue kui tervisehäire puue kui ühiskonna probleem puue kui eluviis

5 Puue kui tabu Kriteerium “tal on midagi puudu” või ka “ta on liiga teistsugune” (inimene kardab erinevat)‏ Kahekordne probleem objektiivne võimetus olukorda muuta subjektiivne – paaria seisund, kindlad raamid „Kes on teinud pattu, tema või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana?“ ( Jh 9:2)‏ Pehmem variant: “iga vald toidab omad sandid” - kogukond rakendas jõudumööda

6 Puue kui tervisehäire Renessansijärgne aeg – puue on “mehhanismi häire”, puudega inimene on “katki”. Pluss – stigma vähenes Miinus - “pooliku inimese” pitser isegi tugevnes Meditsiiniline puudekäsitlus Eugeenika, Francis Galton 19. saj keskel Mõnes mõttes veel rafineeritum tõrjumine!

7 Puue kui ühiskonna probleem
Kodanikuõiguste liikumised XX sajandi II poolel Sotsiaalne puudekäsitlus: puue on ühiskonna probleem ingl. k. disabled (by what?)‏ Äärmuskäsitlused ja ultrasotsiaalne mudel, aga ka vastureaktsioon: P. Singer, JC Lester. Kumbki pole õnneks valdav

8 Invapoliitika üldkontseptsioon
Tänini Eestis valdkonna üks alusdokumente – mujal maailmas peetakse aga ammu aegunuks Hübriidne mudel – sotsiaalse käsitluse alged meditsiinilises kastmes Puht-füsioloogiline (ühe jala puudumine) Funktsionaalne (ei suuda kiiresti liikuda) Sotsiaalne (peetakse “sandiks”, ei saa tööd) impairment, disability, handicap - puue, vaegus, invaliidsus

9 Puue kui eluviis Idee – korraliku ühiskondliku kompenseerimise korral ei ole puue enam takistus (vrdl. sinised silmad või kiilaspea)‏ Subkultuuri fenomen – eriti kurtidel inimestel (ingl. k. deaf vs Deaf)‏

10 Läbi aja Rigvedas (kirjutatud eKr) mainitakse sõdur- kuninganna Vishpla jalaproteesi. 355 eKr - "Kurdina sündinud on meeletud ja mõtlemisvõimeta" -- Aristoteles Marcus Sergius saab II Puunia sõjas (218 eKr) 23 haava ja kaotab käe. Tehakse kunstkäsi, mille külge kinnitatakse kilp ja Marcus naaseb lahingusse. Hiljem preestriks ta aga ei saa. XVI sajand - itaalia arst Girolamo Cardano tunnistab esmakordselt kurdid mõtlemisvõimelisteks

11 legendaarne Saksa rändrüütel Götz von Berlichingen kaotab Landshuti lahingus käe ning see asendatakse proteesiga, mis oli oma aja kohta fenome- naalne mehaanikasaavutus. esimene viipekeeleõpik. Pariisis vabastatakse "hullud" (vaimupuudega inimesed) ahelatest. Louis Braille leiutab punktkirja (Braille' kiri) USA kodusõda. Ainuüksi põhjariikide armees amputeeritakse jäse(med) sõduril. Vändra kurttummade kool, esimene erikool Eestis

12 1903 - ilmub Helen Kelleri autobiograafia.
20-ndad – USA-s ja Lääne-Euroopas esimesed laiemad programmid sõjaveteranide tagasitoomiseks ühiskonda suur puuetega inimeste istumisstreik New Yorkis, tagajärjeks on töölevõttu välistava märke kaotamine lastehalvatuse või CP-ga inimeste andmetest. Aktion T4 programm Saksamaal. Gaasikambris lõpetab ligi puudega inimest. Inglismaa kehtestab tööhõivekvoodid. esimene Iseseisva Elu Keskus USA-s, puuetega inimeste liikumise esiletõus

13 võetakse vastu ADA - Americans with Disabilities Act, esimene laialdane puuetega tegelev seadusandluslik akt rahvusvaheline puuetega inimeste dekaad, ÜRO töötab välja "Puuetega inimestele võrdsete võimaluste tagamise standardreeglid" 80-ndate lõpp – invaliikumise algus Eestis (“Autom”)‏ Inglismaal kaotatakse kvoodisüsteem. EV võtab vastu "Standardreeglid" 2005 – Eestisse tulevad euroseadused, sh ka puuete osas

14 Kokkuvõtteks Normaalset inimest ei ole olemas. suhtumised on aga olnud väga erinevad Puueteproblemaatikaga läbi aegade kursisolek aitab mõista maailma kogu selle kirjus olemises Lisaks eetilisele küsimusele üha enam ka poliitiline ja majanduslik küsimus – elanikkond vananeb! Kaks vajalikku asja: Südametunnistus Terve mõistus


Alla laadida ppt "Erivajadustest läbi aegade"

Seotud esitlused


Google'i reklaam