Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Tekstitöötlus Sõne, string.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Tekstitöötlus Sõne, string."— Esitluse väljavõte:

1 Tekstitöötlus Sõne, string

2 Tekstitöötlusest Meenutuseks: Sõne/tekst/string on tähemärkidest koosnev massiiv Sõned on jutumärkide vahel, tähemärgid on ülakomade vahel Teksti lõppu tähistab erisümbol '\0’ (null-terminated) char w[] = "Mannavaht" char w[12] = "Mannavaht" Iga täht on tegelikult number vastavalt ASCII tabelile 'A' – 65, 'B' – 66, 'C' – 67 'a' – 97, 'b' – 98, 'c' – 99 '0' – 48, '1' – 49, '2' – 50 '\t' – 9, '\n’ – 10 M a n v h t \0 M a n v h t \0 2019 Risto Heinsar

3 Sõnede manipuleerimine
Me saame võrrelda ja omistada tähemärke word[i] == 'a'; word[i] = 'a'; Tähemärke ükshaaval manipuleerides veendu, et sõned on korrektselt lõpetatud! word[i] = '\0'; Veel näiteid tähemärkide manipuleerimisest 2019 Risto Heinsar

4 Näide 1 #include <stdio.h> #include <string.h> int main(void) { int i, n; char word[] = "Mannavaht"; for (i = 0, n = strlen(word); i < n; i++) // printf("%c", word[i]) – this is considered wasteful putchar(word[i]); } putchar('\n'); return 0; 2019 Risto Heinsar

5 Näide 2 #include <stdio.h> #include <string.h> int main(void) { int i, n; char word[] = "Mannavaht"; for (i = 0, n = strlen(word); i < n; i++) if (word[i] == 'a') printf("Letter 'a' found at position %d\n", i + 1); } return 0; 2019 Risto Heinsar

6 Teegid Sõnedega lihtsamalt toimetamiseks kasutame <string.h> teeki Üksikute tähemärkide puhul on abiks <ctype.h> teek Kõike võib alati teha puhtalt ASCII tabeli põhjal! 2019 Risto Heinsar

7 Tunnitöö Lae alla baaskood
Andmed on esitatud lihtsustatud CSV formaadis – iga väli on komaga eraldatud. Andmed on antud algväärtustatud massiivina. Koosta kõigile isikutele personaalne meiliaadress. Nimeosaks on 3 tähte eesnimest ja perenimest, millele järgneb domeen. Meiliaadress salvesta uude tähemärgimassiivi ja väljasta selle kaudu! Väljasta inimeste nimed ja loodud meiliaadressid: Nimi: Maria Kask E-post: 2019 Risto Heinsar

8 Edasijõudnutele Programm peab töötama ka lühemate nimede puhul
Ly Kask -> Lisa igale kasutajale väli personaalse tekstiga, mis võib sisaldada koma kui lause osa. CSV formaati kui sellist rikkuda ei tohi, st kui sellele peaks järgnema veel üks väli, siis on see eristatav. 2019 Risto Heinsar


Alla laadida ppt "Tekstitöötlus Sõne, string."

Seotud esitlused


Google'i reklaam