Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Ergonoomia Koostas Endla Kuura.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Ergonoomia Koostas Endla Kuura."— Esitluse väljavõte:

1 Ergonoomia Koostas Endla Kuura

2 Ergonoomia – teaduslik lähenemine tööle
Mõiste “ergonoomia” tuleneb kreekakeelsetest sõnadest: Ergon = töö Nomos = seadus Tänapäevases mõistes tähendab ergonoomia teadust, mis uurib tervislikke tööviise, tervislikku töökeskkonda ja tervislikke töövahendeid. Ergonoomia tegeleb inimese heaoluga erinevates töö- ja vaba aja olukordades.

3 Ergonoomiaühing Eestis tegutseb Eesti Ergonoomiaühing, mis loodi 12. märtsil 1999 ja asub Tallinnas Ehitajate tee 137. Ühingu eesmärgiks on ergonoomialase teadlikkuse tõstmine ja ergonoomia printsiipide rakendamine igapäevaellu Ergonoomia on aktuaalne teema mitte ainult töökohtades vaid ka igapäevaelus. Ergonoomiliselt tööd tehes suudaks inimene olla kaua terve ja töövõimeline.

4 Ergonoomia ajaloost Ergonoomia areng sai alguse 20. sajandi aastatel sõjatööstusest. Igat järgnevat aastakümmet iseloomustab oma kindel põhisuund: 50-ndad – sõjandusergonoomia; 60-ndad – tööstusergonoomia; 70-ndad - tarbekaupade ja teeninduse ergonoomia; 80-ndad - arvuti- ja tarkvaraergonoomia; 90-ndad - kognitiivne ja organisatsiooni ergonoomia

5 21. Sajandi ergonoomia Keskendub inimesele On haaranud kõik elualad
On suunatud eelkõige haiguste ennetamisele Ergonoomiliste printsiipide väljatöötamisel ja ellurakendamisel osalevad väga erinevate erialade esindajad nagu disainerid, teadlased, tehnoloogid, arstid, füsioterapeudid, psühholoogid, ökonomistid, insenerid, pedagoogid jne. Eelkõige on see meeskonnatöö.

6 Ergonoomia kasulikkus riigile
Töövõimeline elanikkond ja selle arvu suurenemine SKP kasv Sotsiaalkulutuste langus Ravikulutuste kokkuhoid Tervem ja produktiivsem elanikkond. Parem elatustase

7 Ergonoomia kasulikkus ettevõttele
Tööõnnetuste ja nendega kaasnevate kulutuste alanemine Haiguspäevade arvu langus Tootlikkuse kasv läbi inimeste töö produktiivsuse Parem organisatsiooni kultuur Personaliriskide vähenemine Töö optimiseerimine Kasumi suurenemine

8 Ergonoomia kasulikkus inimesele
Hea tervis Hea elukvaliteet Erialane kompetentsus Kvaliteetne ja produktiivne töö Produktiivne "kolmas iga" - st. inimese teeneid vajatakse tänu tema kompetentsusele ka pensionipõlves. Teadmine, et sa oled kellelegi väga vajalik, on antud eas väga tähtis

9 Kasutatud materjalid


Alla laadida ppt "Ergonoomia Koostas Endla Kuura."

Seotud esitlused


Google'i reklaam