Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Kogukonna päev 22. aprill 2016 Andmevahetusplatvorm X-tee

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Kogukonna päev 22. aprill 2016 Andmevahetusplatvorm X-tee"— Esitluse väljavõte:

1 Kogukonna päev 22. aprill 2016 Andmevahetusplatvorm X-tee
Räägin teile andmevahetusplatvormist X-tee.

2 Ülemineku ajakava muutus
Triin Gailan 22. aprill 2016 Andmevahetusplatvorm X-tee Räägin teile andmevahetusplatvormist X-tee.

3 eIDAS – QSCD maaletoojad, SK sertifitseerimispoliitika muutus Määrus
2. Versioonide paralleelkasutus 3. Pärandist vabanemine V5 V6 1. Üleminekuversiooni installeerimine Osutatavad teenused tuleb viia v6-le Paralleelselt jääb kasutusele varasemat protokolli kasutav teenus kuni vs Kasutatavad teenused V6-le; Pärast seda ei ole varasemat protokolli kasutavad teenused enam toetatud! kuni vs V6 installeerimine (sisuliselt v5-st vabanemine) vs Võimaldab V5 ja V6 paralleelset kasutamist Üleminekujärgselt toimib esialgu analoogselt versiooniga 5 Muudatuste põhjused: 2. piloodi ring (Toetuse saajate hulka kuuluvad SMIT, PRIA, Eesti Haigekassa, SOM, RMIT, HTM, KEMIT, MKM, RIK, E-Tervise SA – kokku 10.asutust) – 2,3 milj € Suvine aeg! eIDAS – QSCD maaletoojad, SK sertifitseerimispoliitika muutus Määrus Koostöö partneritega – ise korraldada ja hoida ülevaadet, millal üle minnakse RIHAs andmete uuendamine (nt teenuste kirjeldused RIHAsse, et on üle minemas) Ära jäta viimasele minutile

4 Regulatsioon – mis muutub ja mis ei muutu
Heiko Vainsalu 22. aprill 2016 Andmevahetusplatvorm X-tee Räägin teile andmevahetusplatvormist X-tee.

5 Infosüsteemide andmevahetuskiht
X-tee regulatsioon? AvTS Infosüsteemide andmevahetuskiht RIA PD käskkiri: baasprotokollistik RIA PD käskkiri: Eesti keskkonna tingimused Usladusföderatsiooni leping(ud) Infosüsteemide turvameetmete süsteem Riigi infosüsteemi haldussüsteem Mille kohta käib? Kelle kohta kehtib? Mida kehtestab?

6 Mille kohta käib? Pidaja: Väestörekisterikeskuks Id: FI
Pidaja: Riigi Infosüsteemi Amet Id: EE / EE-TEST / EE-DEV Pidaja: Riigi Infosüsteemi Amet Id: EU / EU-DEV

7 Kelle kohta? § 439. Riigi infosüsteemi kindlustavad süsteemid
X-Road EE GOV Avalik sektor COM Äriühingud NGO SA ja MTÜ NEE Mitte Eesti FI GOV ‘KOV’ COM § 439.  Riigi infosüsteemi kindlustavad süsteemid (5) Andmevahetus riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogudega ja riigi infosüsteemi kuuluvate andmekogude vahel toimub läbi riigi infosüsteemi andmevahetuskihi.

8 Mida kehtestab? Osapooled: X-tee keskus (RIA)
X-tee liikmed (ing. Member) Suhted: Keskus ja liikmed Liikmete vahel Peenemalt: Turvaserveri tüüplahenduse kasutajale Andmeteenuste osutajale ja kasutajale Andmeteenuse vahendaja

9 Mis on/ei ole muutunud? „Plaanis on avada X-tee erasektorile .“
Ei ole muutunud. AvTSi ei muudetud (§ 439 lg 5). On kogu aeg avatud olnud. „Liikmed peavad teiste liikmete andmeturbe suutlikkust hindama.“ Ei ole muutunud.Liikmed tohtisid teenuseid avada ainult endaga samaväärset turvalisust tagavatele asutustele/liikmetele. Jah, on muutunud. Liikmed võivad kasutada mittetraditsioonilisi turvameetemete süsteeme. ISKE määrusel on oma skoop. „X-tee ei taga, et kõik on turvaline.“ Ei ole muutunud. X-tee tagab endiselt, et andmevahetuses on kõik turvaline. Mis juhtub peale seda – see ei ole X-tee skoop. „Turvaserverit ei tohi väljapoole Eestit paigaldada.“ Jah. Selleks peab olema X-tee keskuse ga kooskõlastatud.

10 Aitäh! Heiko Vainsalu

11 Teadmusmaterjalid Heiko Vainsalu 22. aprill 2016
Andmevahetusplatvorm X-tee Räägin teile andmevahetusplatvormist X-tee. X-teed tutvustavad materjalid on valminud EL struktuuritoetuse toetusskeemist “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel.

12 Hanked X-tee turundusmaterjalid X-tee rakendusjuhise koostamine
X-tee mustrikataloogi koostamine Liidestusmustrite kataloog Korduvkasutatavate komponentide kataloog X-tee turvaserveri administraatorite e-õppematerjalid ja testkoolitused X-tee liideste arendamise koolitus SF projekti lõpptähtaeg sept 2016

13 X-tee teadmusmaterjalid Kuidas paigaldada ja käidelda?
Miks? Mida? Kuidas kasu saada? Kuidas arendada? Kuidas paigaldada ja käidelda? Turundusmaterjalid Rakendusjuhis Liidestusmustrite kataloog Korduvkasutatavate komponentide kataloog Nõuded paigalduskeskkonnale Liitumise juhend Arendaja koolitusmaterjalid X-tee protokollistiku kirjeldus X-tee komponentide kasutusjuhendid X-tee andmeteenuste kirjeldused Administraatori koolitusmaterjalid CEO Äriprotsessi omanik Arhitekt/arendaja Arendaja Süsteemi administraator

14 Turundusmaterjalid See ei ole riigi infosüsteem!
See on andmevahetusplatvorm! Viiding teadis täpselt, mis on „X-tee“: Päikeseratas, päikeseratas, taeva tuline kera. Päikeseratas, päikeseratas, kasvatab viljatera. Päikeseratas, päikeseratas, sooja saab iga seeme. Päikeseratas, päikeseratas, sina näed, mida teeme.

15 X-tee tutvustus X-tee „mini CVI“ Üldjoonis Tutvustavad slaidid
Factsheet Meened Animatsioon

16 X-tee logo / mini CVI

17 Esitlus Eesti ja Inglise keeles Slaidid + Märkmed
Alust, et „igaüks“ saaks X-tee tutvustusega elementaarsel tasemel suuremat jama kokku keeramata hakkama. Lugu käib nii: Vajadus Arhitektuur Kasud Omadused Võimekused Kohustused

18 X-tee Factsheet Tekib aadressile: http://ria.ee/x-tee/fact
Demo:

19 X-tee rakendusjuhis ja mustrikataloog
X-tee teadmusmaterjalid Miks? Mida? Kuidas kasu saada? Kuidas arendada? Kuidas paigaldada ja käidelda? Turundusmaterjalid Rakendusjuhis Liidestusmustrite kataloog Korduvkasutatavate komponentide kataloog Nõuded paigalduskeskkonnale Liitumise juhend Arendaja koolitusmaterjalid X-tee protokollistiku kirjeldus X-tee komponentide kasutusjuhendid X-tee andmeteenuste kirjeldused Administraatori koolitusmaterjalid CEO Äriprotsessi omanik Arhitekt/arendaja Arendaja Süsteemi administraator

20 X-tee rakendusjuhis ja mustrikataloog
X-tee rakendusjuhis (mida X-teega saab teha) tutvustab X-tee kasutusvõimalusi X-tee mustrikataloog (kuidas X-teed kasutada) Liidestusmustrite kataloog korduvkasutatavad komponentide kataloog Juhendite kasutamine tõstaks X-tee juurutamise kvaliteeti aitaks vähendada X-tee juurutamise kulusid ja liidestumise keerukust

21 Juhised I etapp – mai algus uuring (materjali kogumine ning analüüs)
juhiste struktuur juhiste loomine ja avaldamine Moodle’s, esitlused - augusti lõpp Tööde teostajad: Rakendusjuhis – Queretec OÜ Mustrikataloog - OÜ Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus ja OÜ Queretec

22 X-tee korduvkasutatavate komponentide kataloog
…annab ülevaate X-teel kasutatavatest standard­kompo­nentidest ja – lahendustest etapp 1 - uuring (materjali kogumine ning analüüs) tuvastatud korduvkasutatavate komponentide loetelu Etapp 2: korduvkasutatavate komponentide kataloogi koostamine ülevaade X-teel kasutatavatest komponentidest katalogiseeritud komponendid komponentide kirjeldus komponendi lisamise vorm Korduvkasutatavad komponendid publitseeritakse Githubis kogukonna tööruumis koostöös komponendi omanikuga

23 X-tee turvaserveri administraatori e-õppematerjalid
X-tee teadmusmaterjalid Miks? Mida? Kuidas kasu saada? Kuidas arendada? Kuidas paigaldada ja käidelda? Turundusmaterjalid Rakendusjuhis Liidestusmustrite kataloog Korduvkasutatavate komponentide kataloog Nõuded paigalduskeskkonnale Liitumise juhend Arendaja koolitusmaterjalid X-tee protokollistiku kirjeldus X-tee komponentide kasutusjuhendid X-tee andmeteenuste kirjeldused Administraatori koolitusmaterjalid CEO Äriprotsessi omanik Arhitekt/arendaja Arendaja Süsteemi administraator

24 X-tee turvaserveri administraatori e-õppematerjalid ja testkoolitused
Tööde teostaja: Juku Lab OÜ Luuakse inglisekeelsed ja eestikeelsed e-õppematerjalid – mai 2016 Loodud e-õppematerjali testimiseks viiakse läbi testkoolitused – juuni, august 2016 2 rühmakoolitust a' inimest (Tallinn, Helsingi) Vajadusel täiendatakse loodud e‑õppematerjale – juuli 2016 Loodud e-õppematerjalid avaldatakse kasutamiseks RIA Moodle keskkonnas

25 X-tee liideste arendamise koolitused
X-tee teadmusmaterjalid Miks? Mida? Kuidas kasu saada? Kuidas arendada? Kuidas paigaldada ja käidelda? Turundusmaterjalid Rakendusjuhis Liidestusmustrite kataloog Korduvkasutatavate komponentide kataloog Nõuded paigalduskeskkonnale Liitumise juhend Arendaja koolitusmaterjalid X-tee protokollistiku kirjeldus X-tee komponentide kasutusjuhendid X-tee andmeteenuste kirjeldused Administraatori koolitusmaterjalid CEO Äriprotsessi omanik Arhitekt/arendaja Arendaja Süsteemi administraator

26 X-tee liideste arendamise koolitus
Luuakse X-tee liideste arendamise klassiõppematerjalid Viiakse läbi 6 klassikoolitust – sügis 2016 Hankedokumendid kooskõlastamisel

27 Aitäh! Heiko Vainsalu


Alla laadida ppt "Kogukonna päev 22. aprill 2016 Andmevahetusplatvorm X-tee"

Seotud esitlused


Google'i reklaam