Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuringu valim ja korraldus

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuringu valim ja korraldus"— Esitluse väljavõte:

1 Leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuringu valim ja korraldus
Kaja Sõstra, PhD Statistikaameti sotsiaalstatistika ja analüüsi osakonna juhataja

2 Sisu Uuringu üldkogum Valimi disain Küsitlusmeetodid Küsimustik
Uuringu tulemused Kaja Sõstra

3 Uuringu üldkogum Uuringu üldkogumiks on aadresside nimekiri, mis koostati kolme andmeallika kombineerimisel Aadressiandmete süsteem Ehitisregister Rahvastikuregister Üldkogumisse kaasati Tavaeluruumid (asustatud ja asustamata) Ühiselamud (asustatud) Asustatud mitteeluruumid Kaja Sõstra

4 Valimi moodustamine Aadresside nimekiri jaotati asustus-/haldusüksuse suuruse ja tüübi järgi kuueks kihiks: Tallinn Suuremad maakonnakeskused + Keila ja Maardu linn (kokku 11 linna, kus on üle 8000 elaniku) Ida-Viru maakonna suuremad linnad (Narva, Kohtla-Järve, Jõhvi ja Sillamäe) Muud väikelinnad (31 linna rahvaarvuga 762–5800 inimest) Tallinna lähiümbruse vallad (7 valda Harju maakonnas) Muu maapiirkond (62 valda ilma linnadeta) Kaja Sõstra

5 Eluruumide asustatus valimis
Valimi suuruseks on aadressi, mis jaotati kaheks võrdseks osaks Aadressidele lisati Rahvastikuregistrist (RR) aadressile registreeritud isikute andmed RR-is asustatud – 72% RR-is asustamata – 28% Kaja Sõstra

6 Küsitlusmeetodid Aadressivalim I osa Aadressivalim II osa
Silmast-silma küsitlus maist septembrini Veebiküsitlus aadressile registreeritud vähemal 18-aastastele isikutele, keda silmast-silma ei õnnestunud küsitleda oktoobris Aadressivalim II osa Veebiküsitlus aadressile registreeritud vähemalt 18-aastastele isikutele maist juunini Isikuvalim (vähemalt 18-aastased isikud, kellel puudub RRis korrektne aadress) Veebiküsitlus maist juunini Kaja Sõstra

7 Küsimustiku osad A osa – Leibkonnaliikmed B osa – Ajutised elanikud
C osa – Rahvastikuregistris registreeritud isikud D osa – Eluruum Kaja Sõstra

8 A osa – Leibkonnaliikmed
Leibkonna moodustavad tavaliselt koos elavad inimesed, kellel on ühine kodune majapidamine Kõigi leibkonnaliikmete kohta küsitakse järgmised andmed: nimi, sugu, sünniaeg seaduslik perekonnaseis, kooselu ajutiselt eemalviibimise põhjus aas on pendelrändaja või hargmaine leibkonnaliikmete vahelised sugulussuhted Kaja Sõstra

9 B osa – Ajutised elanikud
Ajutised elanikud on isikud, kes viibivad või kavatsevad viibida eluruumis 3-12 kuud ja kelle püsielukoht on mujal Ajutiste elanike kohta küsitakse järgmised andmed: nimi, sugu, sünniaeg seaduslik perekonnaseis, kooselu kas püsielukoht on Eestis või välismaal Kaja Sõstra

10 C osa – Rahvastikuregistri elanikud
Esitatakse küsimused kõigi Rahvastikuregistris samasse eluruumi registreeritud isikute kohta: kas elab selles eluruumis, mujal Eestis või välismaal millal lahkus sellest eluruumist välismaale lahkunute kohta küsitakse, kas on pärast väljarändamist Eestis viibinud Kaja Sõstra

11 D osa - Eluruum Kes on eluruumi omanik
Kas leibkonna käsutuses on teisi eluruume, mis ei ole püsivalt asustatud Teiste eluruumide aadressid Kas eluruumi aeg-ajalt kasutatakse Kaja Sõstra

12 Uuringu andmete kasutamine
Residentsuse indeksi metoodika hindamiseks võrdleme uuringu tulemusel välismaale lahkunute, hargmaiste ja pendelrändajate kohta saadud infot indeksi väärtusega Partnerluse indeksi metoodika hindamiseks võrdleme uuringus osalenud leibkondade koosseisu mudeli põhjal leitud leibkondadega Paiknemise indeksi metoodika hindamiseks võrdleme tegelikke ja RR elukohti paiknemise indeksi põhjal saadud elukohtadega Vajadusel täiendame indeksite metoodikat Kaja Sõstra

13 Kokkuvõte Uuringu tulemused on väga oluline sisend registripõhise rahvaloenduse metoodika arendamisse Uuringus vastanute andmeid kasutatakse ainult üldistatud kujul Küsitlus on suhteliselt lühike, ega võta vastajatelt palju aega Palun kõigil, kes saavad teavituskirja uuringu kohta, kindlasti leida aega küsitlejale vastamiseks või veebiankeedi täitmiseks Kaja Sõstra

14 Kaja Sõstra


Alla laadida ppt "Leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuringu valim ja korraldus"

Seotud esitlused


Google'i reklaam