Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Inspektsiooni vaade: parim täitmine

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Inspektsiooni vaade: parim täitmine"— Esitluse väljavõte:

1 Inspektsiooni vaade: parim täitmine
Kilvar Kessler Juhatuse liige (õigus ja turujärelevalve) Tallinnas, Käesoleva ettekande näol ei ole tegu õigusalase selgituse andmisega ega varalises küsimuses teabe ja arvamuse andmisega. Me ei eelda ega võta kohustust, vaatamata uutele teadmistele, parandada ettekandes sisalduvat

2 Ettekande kava Järgmise ca 20 minuti pärast mõistate paremini, kuidas Finantsinspektsioon hetkel mõistab parimat täitmist (PT) Samas on tegu kiiresti areneva ja võimalikult ka muutuva/ühetaolistuva teemaga Euroopas ning seetõttu võivad meie seisukohad täpsustuda või muutuda Järgnevalt käsitletakse: MiFID RU üldine test Testi üksikud elemendid detailselt

3 Kliendi korralduse parim täitmine
Kas rakendub parima täitmise kohustus? Üldine PT hoolsuskohustus PT reeglid (PTR) Avaldamine Nõusolek PTR järgimine ülevaatamine

4 Rakendusala Tegemist „korralduse täitmisega” kliendi huvides ja
Täitvaks isikuks on pank või investeerimisühing ning Klient ei ole korralduse täitmiseks andnud konkreetset juhendit

5 Korralduse täitmine MiFID väärtpaberiga seotud korralduse vastuvõtmine ja edastamine kui võetakse täitmiseks MiFID väärtpaberiga seotud korraldus kliendi nimel või arvel (sh portfellivalitsemise raames, kui valitseja täidab ise) väärtpaberiportfelli valitsemise teenuse osutamisel MiFID väärtpaberiga kauplemise otsuse tagajärjel portfelli/kliendi arvel tehingu tegemise korralduse edastamine

6 Täitvateks isikuteks on:
krediidiasutused investeerimisühingud [väärtpaberiportfelli valitsevad fondivalitsejad]

7 PT hoolsuskohustuse täitmine
võtma kõik mõistlikud sammud/meetmed kliendile parima võimaliku tulemuse saavutamiseks arvestades täitmise asjaolusid

8 Parima täitmise reeglid (PTR)
Protsessid ja süsteemid PT kohustuse täitmiseks PTR peaks kindlasti sisaldama: VPTS § 87-4 lg 7 p 1 nimetatud suhteline tähtsus või nende määratlemise kord, kuidas need asjaolud mõjutavad täitja poolt täitmiskoha valikut või isiku valikut, kellele korraldus edastatakse, täitmiskohtade ja teiste eelmises punktis nimetatud isikute nimestik.

9 Avaldamine PTR kohta avaldada vajalik info enne kliendisuhtesse astumist Selgesti teada anda, et korraldusi võidakse täita väljaspool reguleeritud turgu või MTF-I, kui taoline võimalus PTR-s sätestatud

10 Nõusolek Eesti seadus võib olla rangem, kuid sisulises plaanis
Kliendi nõusolek PTR-le ei ole vajalik korralduse edasiandmise korral Kliendi nõusolek PTR-le on vajalik kui võetakse täitmiseks MiFID väärtpaberiga seotud korraldus kliendi nimel või arvel eelnev nõusolek PTR suhtes (VPTS § 87-4 lg 4 ja 5 „leping”) eelnev otsene nõusolek juhul kui korraldust soovitakse täita väljaspool reguleeritud turgu või MTF-i (VPTS § 87-4 lg 4 ja 5 „enne korralduse täitmisele asumist”)

11 PTR järgimise tõendamine
Peab olema võimeline tõendama kliendi nõudmisel, et iga korraldus on täidetud PTR järgides, vähemalt kui kui võetakse täitmiseks MiFID väärtpaberiga seotud korraldus kliendi nimel või arvel PT on pigem protsessi-hinnang, mille mõõdikuks on PTR

12 Seire ja ülevaatamine Täitja peab kogu aeg seirama PTR toimimist. Seiramine tähendab, kas tegelikkuses käitutakse vastavalt PTR-le ja kas sellised tehingud toovad kliendile parima võimaliku tulemuse Täitja peab PTR üle vaatama igal aastal ja igal juhul siis kui toimub oluline muudatus, mis võib mõjutada PT hoolsuskohustuse täitmist

13 E-post: kilvar.kessler@fi.ee
Küsimused? Tänan! Kontakt: E-post: Telefon: ,


Alla laadida ppt "Inspektsiooni vaade: parim täitmine"

Seotud esitlused


Google'i reklaam