Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Табасалуская гимназия Эстония

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Табасалуская гимназия Эстония"— Esitluse väljavõte:

1 Табасалуская гимназия Эстония
«Времена меняются и мы вместе с ними» Художественная галерея ИЗОПАРК Москва Нина Пээрна Каролин Кадая

2

3 Tempora mutantur et nos mutamur in illis
Ajad muutuvad ja meie koos nendega Koolipere (sügis 2011)

4 Meie põhiväärtused on Õppimine - teadmiste väärtustamine, isiksuse areng ja loov mõtlemine Isikupära - märkamine, mõistmine, toetamine Koostöö - konkreetsus ja selgus tegemistes, avatus Turvalisus - vastastikune lugupidav suhtumine, vaimne ja füüsiline heaolu Kaasaegsus - mitmekesiste õppemeetodite ja -vahendite kasutamine

5 Tabasalu Spordikompleks
Koostöö Tabasalu Spordikompleks Tabasalu Muusikakool

6 Tervist edendav kool Sügisene spordipäev (oktoober 2011)
Talispordipäev (veebruar 2012) Jalgrattamatk (mai 2012)

7 Kokku 42 klassikomplekti
Klassikomplektid 2012/2013 Kokku 42 klassikomplekti 12 11 Gümnaasium 75 õpilast 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 Põhikool 838 õpilast 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

8 Õppesuunad 2012/2013 Matemaatika-inglise Sisekaitse Reaalsuund
11 Matemaatika-inglise 10 Sisekaitse 9 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7 Reaalsuund 6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 Matemaatika- muusika Inglise keel

9 Töö käib õppetoolides • Algõpetus • Reaal- ja loodusained
• Humanitaarained • Võõrkeeled • Oskusained

10 Humanitaar-ainete õppetool Reaal- ja loodusainete õppetool
Töö käib õppetoolides Õppejuht Algõpetuse õppetool Humanitaar-ainete õppetool Reaal- ja loodusainete õppetool Võõrkeelte õppetool Oskusainete õppetool Algklassid Eesti keel ja kirjandus Ajalugu Ühiskonna-õpetus Matemaatika Füüsika Majandus-ja ettevõtlus Bioloogia Inglise keel Saksa keel Vene keel Kehaline kasvatus Muusika-õpetus Tööõpetus Kunst ja joonestamine Geograafia Keemia Inimese- õpetus Prantsuse keel

11 Õppetöö Uue õppekava rakendamine rühmatunnid suunaklassides
IKT kasutamine ainetundides õppekäigud, õues- ja muuseumiõpe, projektõpe ainealaste huviringide rakendamine töö HEV õpilastega (sh andekad) kujundava hindamise rakendamine gümnaasiumi kolmanda õppesuuna ettevalmistamine füüsilise õppekeskkonna kujundamine Õppetööd toetavad sotsiaalpedagoog psühholoog logopeed eripedagoog (parandusõppe õpetaja) Töötab 1 õpiraskustega liitklass ja 2 väikeklassi

12 Parim kooliklass 2012

13 Vanematekogu Kooli juhtkond Vanematekogu esimees
Vanemate-kogu liige 1. a klassist Vanemate-kogu liige 1. b klassist Vanemate-kogu liige …. klassist Vanemate-kogu liige 11. klassist Vanemate-kogu liige 12. klassist Lapse-vanemad Lapse-vanemad Lapse-vanemad Lapse-vanemad Lapse-vanemad Õpilased Õpilased

14 Huviringid Sport • Aeroobika • Triatlon • Sulgpall • Korvpall
• Jalgpall • Võrkpall • Kergejõustik • Male- ja kabering Muusika • Mudilaskoor • Lastekoor • Poistekoor • Noortekoor • Ansambel Aineringid • Saksa keel • Inglise keel • Kirjandiõpe • Nuputa • Meediaring Muud • Rahvatants • Showtants • Urban Dance • Näitering • Isetegija • Keraamika Kooli meediaringi õpilased toimetavad koolilehte „Mina ja Meie“.

15 Rahvusvahelised projektid
• 2010–2012 osaletakse Comeniuse projektis gümnaasiumiõpilastele „Outside and Inside“ • 2012 sügisel alustab Põhjamaade Nordplus Junior programm – koostöö Taani Sydvestjyllands Efferskole’ga • alustab Comeniuse projekt gümnaasiumiõpilastele, mille teemaks on tarbimisühiskond ja ettevõtlus • projekt „Sõpruskoolid“ koostöös Minski 47. Kooliga • Sügis 2012 vahetusõpetaja Saksamaalt (Comenius) • Sügis 2012 vahetusõpetaja Austriast (Austria-Eesti vahetusprogramm) • 2011–2012 energiakulutuse teadlikkuse tõstmise projekt (KIK) • Koolil on sõpruskoolid Norras, Soomes, Poolas.


Alla laadida ppt "Табасалуская гимназия Эстония"

Seotud esitlused


Google'i reklaam