Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Väikelaevaehituse tulevikustsenaariumid

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Väikelaevaehituse tulevikustsenaariumid"— Esitluse väljavõte:

1 Väikelaevaehituse tulevikustsenaariumid
Kriisist tulenev ebakindlus turul Turustruktuuri muutused Konkurents ja euroala surve kuludele Ülipaindlikkusest tulenevad lõksud Tasemel tööjõu nappus Koduturu nõrkus Kvaliteet -> maine kasv Mereturism tasakaalustab koduturgu Allhankesektori ja sadamate areng Ettevõtjate järjekindlus ja töötajate suhtumine Ettevõtete paindlikkus Spetsialiseerumine, tööjaotus, tööjõu ristkasutus Klastrikoostöö

2 tähtsus uudsus Rahvusvaheline koostöö Innovatsiooni tähtsustamine
Mentorlusprogrammid; õppeprogrammid lähtuvalt ettevõtete (muutuvatest) vajadustest Ühisturundus Järelkasvatamine ja erialane koolitus Koduturu areng uudsus Kohaliku notified body teke Ühishanked

3 Klastri tegevuse peasuunad -> 2015
4 R&D&I +koolitus Tehnoloogia- ja inno-projektid Majandusharu ja koolitusvajaduste uuringud Talentide jaht ja mentorlus Töötajate kvalifitseerimine, kutsestandardid Erialane kirjandus ja uudised Regulaarsed eriüritused: Töötoad ja seminarid Õppereisid Ettevõtetevaheline õppimine Koostöö teadus- ja arendustegevuses, haridusasutustega 2. Mereline mõtlemine ja maine Regionaalne identideet Ühine mainekujundus Merelise mõtlemise propageerimine Koduturu areng Saarlase kasvatamine Traditsioonide hoidmine ja arendamine 3. Turundus, müük ja tootmisalane koostöö Ühine messiturundus Turundusmaterjalid ja müügiedendus Müügikontaktide vahendamine Tootmise ja tööjõuressursi jaotamine klastri liikmete vahel Spetsialiseerumine 4. Rahvusvahelised suhted ja ühishuvide esindamine Infohaldus ja –vahetus Rahvusvaheline koostöö Korrapärased töökoosolekud Koostööprojektide algatamine Välismaiste ja kohalike ettevõtete ühiskülastused Lobby


Alla laadida ppt "Väikelaevaehituse tulevikustsenaariumid"

Seotud esitlused


Google'i reklaam