Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Euroopa Liit Erkki Bahovski.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Euroopa Liit Erkki Bahovski."— Esitluse väljavõte:

1 Euroopa Liit Erkki Bahovski

2 ELi ajalugu 1948 Benelux 1951 Söe- ja Teraseühendus
1957 Rooma leping, EMÜ 1986 Ühtne Euroopa Akt 1991 Maastrichti lepingu sõlmimine 2000 Nice’i leping 2009 Lissaboni leping

3 Eesti ja Euroopa Liit 1995 assotsiatsioonileping
1997 – 1998 ühinemiskõneluste algus 2002 ühinemiskõneluste lõpp 2003 referendum 1. mai 2004 Eestist saab ELi liige 1. jaanuar 2011 Eestist saab euroala liige

4 Eesti mehhanism ELis

5 ELi pädevused Euroopa Liit konkurentsieeskirjad
eurotsooni rahanduspoliitika ühine kaubandus- ja tollipoliitika Liikmesriigid maksud julgeolekupoliitika tervishoid haridus tööstus

6 Jagatud pädevused Subsidiaarsuse põhimõte Rahvusparlamentide roll
Siseturg Põllumajandus Transport Energeetika

7 Mis on mis? Määrus Direktiiv Otsus Soovitused ja arvamused

8 ELi Nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu on Euroopa Liidu institutsioon, kus on esindatud liikmesriikide valitsused. Keskne seadusandlik institutsioon 9 erinevat koosseisu (ministrid) Otsused langetatakse kas ühehäälselt või kvalifitseeritud häälteenamusega (55 % riike, 65 % rahvaarvust) Euroopa Liidu Nõukogu koosneb iga liikmesriigi ühest esindajast ministrite tasandil. Nõukogu eesistuja on selle liikmesriigi minister, kes sel ajal on EL eesistujariik. Iga riik on eesistuja 6 kuud vastavalt kokkulepitud järjekorrale.

9 Euroopa Komisjon 27 volinikku 36 peadirektoraati
U ametnikku ja lepingulist töötajat Sõltumatu liikmesriikide valitsustest (omab ka enese haldamiseks eraldi eelarvet) Algatab ELi seadusi Rakendab seadusi peale seda, kui need on nõukogus/parlamendis ellu viidud Haldab ELi poliitikaid ja nendega seonduvaid eelarveid On vastutav Euroopa Parlamendi ees Lepingute garant President José Manuel Barroso

10 Euroopa Parlament 736 liiget (2014. aastast 751)
üle 40 uue valdkonna, sealhulgas põllumajandus, energiapoliitika, sisseränne ja ELi fondid Parlament ütleb viimase sõna ELi eelarve osas

11 Eesti saadikud

12 Veel institutsioone Euroopa Kohus tagab Euroopa õigustiku järgimise
Kontrollikoda jälgib, et ELi eelarve on korras Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee – konsulteeriv kogu Regioonide komitee - konsulteeriv kogu

13 Lissaboni leping Ülemkogu eesistuja Herman van Rompuy
Välispoliitika kõrge esindaja Catherine Ashton EEAS Rahvusparlamentide roll Kvalifitseeritud häälteenamus (55 % riike, 65 % rahvaarvust) Põhiõiguste harta Solidaarsusklausel Kodanike algatus

14 Euroala raskused Kreeka kriis Portugal, Iirimaa
Päästefondid, Euroopa semester Suveräänsuse ja fiskaaluniooni küsimus

15 Euroopa välisteenistus (EEAS)
Euroopa Komisjon, ELi Nõukogu ja liikmesriigid 136 delegatsiooni Väliskaubandus Kliima Naabruspoliitika

16 Arutelu küsimused Missuguses suunas liigub EL – kas Brüssel saab enam võimu või läheb see liikmesriikidele? Kuidas on Eesti oma võimalusi ELis kasutanud? Millisena näite väljapääsu euroala kriisist? Mida saaksite ise teha, et õpilased EList rohkem teaksid? Kas nad peaksid ülepea rohkem teadma?


Alla laadida ppt "Euroopa Liit Erkki Bahovski."

Seotud esitlused


Google'i reklaam