Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Külli Mäe SW Oliver Kukk, Anita Kurvits mentor-kogemusnõustajad

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Külli Mäe SW Oliver Kukk, Anita Kurvits mentor-kogemusnõustajad"— Esitluse väljavõte:

1 Tugigrupid koostöös kogemusnõustajatega DUO-projekti teabepäevad jaanuaris ja veebruaris 2010.a.
Külli Mäe SW Oliver Kukk, Anita Kurvits mentor-kogemusnõustajad Heino Nurk, superviisor

2 DUO projekti eesmärk Psüühilise erivajadusega inimeste ja
nende lähedaste elukvaliteedi toetamine , läbi tugigruppide käivitamise ja pideva jõustamise

3 Teemad Ülevaade DUO- projekti tugigrupimetoodikast Kutse koostööle

4 Tugigruppide üldeesmärk
edendada taastumisvalmidust ehk toetada taastujaid ja nende lähedasi, et nad sooviksid oma elus teha positiivseid muutusi mh valida , saada ja hoida töist tegevust. toetada taastujate ja nende pere usku nende asjatundlikkusse oma elu küsimustes. NB! Patsiendist taastujaks!

5 Sihtgrupp DUO- tugigrupp sobib vaimsest kriisist taastujale/ nende lähedastele sõltumata diagnoosist ja elusituatsioonist. Siiski ei sobi see isikuile, kes on akuutses kriisis ja kelle haiguse sümptomid on akuutses faasis. NB! Oma arsti soovitus !

6 DUO-na töötamise juured
Vaimse Tervise Keskliidu taastumiskursustel on asjatundjate kõrval algusest peale (aastast 1982) tegutsenud ka vähemalt üks kogemus-juhendaja. Välja on antud vastavad käsiraamatud

7 MTKL ja EPRÜ koostöö 2009.aastast on käsiraamatute ja metoodika kasutamisõigus Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühingul. Alustatakse “DUO-de” koolitust ja toetatakse tugigruppide toimimist Planeeritakse taastumiskursusi/ rehabilitatsiooniprogramme taastujatele ja nende peredele .

8 Kogemus- juhendaja/ nõustaja
Kogemus-juhendajal on isiklik kogemus psüühilisest haigestumisest ja taastumisest. MTKL kursuslastelt saadud tagasiside järgi on kogemus-juhendaja osalemine kursuse töös andnud mh. lootust, et on võimalik taastuda, ning kergendanud asjadest kõnelemist nende õigete nimedega

9 Põhialused Usume, et vaimse tervise probleemidest taastuda on võimalik kõigil ja et iga inimese taastumine on ainulaadne, individuaalne ja sügavalt isiklik muutumisprotsess.

10 Põhialused Tugigrupp on osalejaile võimaluseks asuda visandama oma taastumist: kuidas see edeneb, millised tegurid võivad seda edendada või takistada ja mida saab inimene ise teha oma taastumise heaks.

11 DUO-projekti tugigrupi väärtused, hoiakud
OSALEMINE VASTUTUS SIIN JA PRAEGU VÕRDSUS ASJATUNDLIKKUS OMA ELU ASJUS NB! AEG, KOHT, RAHU

12 1. Osalemine On hea saada teadlikuks sellest, mida sa tahad.
Oma otsused ja valikud edendavad taastumist ja oma elu valitsemise tunnet. Osalemine ja uute – ehkki raskete – asjade kogemine on tähtis. Näiteks ”oma loo” kirjutamine ja teistele ette lugemine.

13 2. Vastutus Meil, inimestel, on tihti kergem asuda arutlema ja kõnelema teiste probleemidest kui süveneda oma elusse. Kuulamine võib olla raske ja nõuannete vältimine keeruline. Siiski sama oluline kui õppida kuulama teisi on õppida jutustama iseendast.

14 2.vastutus Juhndajaid õpetatakse vastutusest rääkima :
“Meil, juhendajail, ei ole teadmisi, mida peaksite teie, kursuslased, oma eluga tegema. Vastused leiduvad teis enestes omal ajal. Meie oleme siin teid toetamas, et otsiksite endile sel hetkel tähtsaid küsimusi ja visandaksite neile võimalikke vastuseid”.

15 3. Siin ja praegu Elu elatakse siin ja praegu. See hetk ja selle päeva valikud mõjustavad meie tervist, taastumist ja elu. Mineviku sündmusi ei saa enam muuta, tulevikku ei saa me veel teada – elu elatakse ja otsuseid tehakse tänases päevas.

16 4. Võrdsus Tugigrupis osalejate ja juhendajate keskel püüeldakse tingimusteta võrdsuse poole. Ei alahinnata ega võrrelda enda või teiste kogemusi, vaid hinnatakse neid kui ainulaadseid ja väärtuslikke.

17 5. Asjatundlikkus oma elu asjus
“See programm ei taha panna kedagi – ei juhendajaid ega kursuslasi – teadma asju teiste eest. Me loodame, et see aitab teil otsida ja leida oma taastumise ja eluga seotud küsimusi ning arutleda nende üle valjusti”.

18 Kutse koostööle Maakondlikud töötoad
Grupijuhtide/ DUO-de koolitus kevadel 2010 Tugigrupid( nii taastujad, kui nende lähedased) õdede, sotsiaaltöötajate, tegevusjuhendajate jne eestvedamisel alates 2010 suvest Gruppidele tagatakse metoodiline töönõustamine/ supervisioon

19 Kutse juhendaja koolitusele
Juhendaja koolituselt saad ettepanekuid grupiprogrammi kui terviku ning iga kogunemiskorra jaoks. Koolitus annab näiteid praktilistest tegevuslikest harjutustest. ( sh kergeid venitus- ja lõdvestusharjutusi, töölehti oma elusitatsiooni uurimiseks jms)

20 Tänan! Lisainformatsiooni saamiseks: Külli Mäe

21 Kasutatud ja soovituslikud allikad
Jari Koskisuu: Oman elämänsä puolesta – mielenterveyskuntoutujan työkirja. Edita 2003. Jari Koskisuu: Eri teitä perille – mitä mielenterveyskuntoutus on? Edita 2004. Markku Lehto: Keinoja omaan kuntoutumiseen – vertaisen työkirja. Mielenterveyden keskusliitto 2005.


Alla laadida ppt "Külli Mäe SW Oliver Kukk, Anita Kurvits mentor-kogemusnõustajad"

Seotud esitlused


Google'i reklaam