Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Amphora Infopäev EVELis

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Amphora Infopäev EVELis"— Esitluse väljavõte:

1 Amphora Infopäev EVELis 19.02.2015
Ingmar Pappel, juhataja Helerin Ainsar, kliendikonsultant

2 Milleks elektrooniline dokumendihaldus/digitaalne asjaajamine?
Kiired otsingud, automaatsed raportid ja statistika Kliendimugavuse ja -rahulolu tõstmine Lihtsustatud töövood Paberimahu ja bürokraatia vähendamine Omavaheline suhtlus efektiivne ja läbipaistev Digitaalne arhiiv Organisatsiooni mälu

3 Kuidas saab Amphora kasulik olla?
Meie arvame, et: Liitumispunktipõhine dokumentide haldus Teenuslepingute haldus Kliendipöördumiste haldus Erinevate online-vormide kasutamine Dokumentide omavaheline menetlemine ühes keskkonnas Otsingud, aruanded, statistika

4 Liitumispunktipõhine dokumentide haldus- kõik dokumendid ühes kohas
Asjavaates liitumispunktide toimikud

5 Teenuslepingute haldus 1
Lepingute haldus asjavaates Erinevad lepinguliigid Lepingute lisade haldus (põhileping, lepingu lisa) Seosed (leping seotud avaldusega) Lepingute versioonihaldus

6 Teenuslepingute haldus 2

7 Teenuslepingute haldus 3

8 Kliendipöördumiste haldus
Kliendipõhine pöördumiste haldus asjavaates Kliendipöördumiste registreerimine e-kirjast, automaatne import Amphorasse Pöördumise vastutaja määramine, menetlus Amphoras, vastuse koostamine ja kliendile edastamine

9 Kliendipöördumiste haldus

10 Erinevate online-vormide kasutamine
Kodulehel erinevad online-vormid (taotlused, avaldused, näitude teatamine) Täidetud vormide registreerimine ja menetlemine Amphoras

11 Erinevate online-vormide kasutamine

12 Erinevate online-vormide kasutamine

13 Dokumentide omavaheline menetlemine ühes keskkonnas
Dokumentide (nt eelnõude) kommenteerimine menetluste kaudu Üks keskkond, mitu erinevat üksust Võimalus liikuda erinevate keskkonda vahel (nt oma ettevõtte keskkond ja EVELi keskkond) Dokumentide ühine allkirjastamine

14 Otsingud, aruanded, statistika
Võimalus seadistada erinevaid otsinguid Automaatne lõppevate lepingute aruanne Automaatne läheneva vastamistähtajaga kirjade aruanne Võimalus seadistada uusi automaatseid aruandeid lisaks olemasolevatele Süsteemiülene täistekstiotsing

15 Otsingud, aruanded, statistika

16 Otsingud, aruanded, statistika

17 Kuidas kasutusele võtta?
Liigitusskeemi seadistamine (kaustapuu loomine) Kasutajate lisamine Kasutajagruppide loomine Kuutasu sõltub kasutajate arvust Koolitus-juurutuspäev ettevõttes kohapeal Vajadusel dokumendihaldusalane konsultatsioon

18 Hinnad Keskkonna seadistamine ja koolitus-juurutuspäev 200 Eur
Esimesel aastal 25% soodustust Hinnakiri:

19 Pilootprojekt Näidiskeskkonna seadistamine koostöös pilootprojektis osalejatega 3-5 ettevõtet Näidiskeskkond kohandatud vee-ettevõtete vajadustest lähtuvalt Valmib keskkond, mida saab kohe kasutama hakata Pilootprojektis osalejatele liitumine tasuta

20 helerin@interinx.com; ingmar@interinx.com
Tänan kuulamast! tel:


Alla laadida ppt "Amphora Infopäev EVELis"

Seotud esitlused


Google'i reklaam