Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Omanäolise Kooli Arenduskeskus

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Omanäolise Kooli Arenduskeskus"— Esitluse väljavõte:

1 Omanäolise Kooli Arenduskeskus
Tutvustav presentatsioon 1999. aasta

2 Sisukord OKA põhieesmärgid OKA struktuur 1999 aasta projektid
Avatud Meele Instituut Õppekava Koostööpartnerid Väljaantav kirjandus OKA strateegia 2000 Kontaktandmed

3 OK Arenduskeskuse põhieesmärgid
Kooliarendusliku initsiatiivi toetamine Õpetajate täiendkoolituste läbiviimine OKA haridusprojektide jätkamine, laiendamine ja koordineerimine Kirjanduse väljaandmine Uute haridusprojektide väljatöötamine, läbiviimine ja korraldamine

4 OKA 1999. aasta projektid Hea Algus Eesti Kooli Kvaliteedikool (EKKK)
Õpilasomavalitsuste arendusprogramm (EÕOL) Avatud Meele Instituut (AMI) Visuaalse mõtlemise strateegia (VTS) Konflikt & suhtlemine Lugemine & kirjutamine (RWCT) Õppides loon ennast (ÕLE) Karjääriteave

5 OKA struktuur fcdjf

6 Avatud Meele Instituut
On täiskasvanute koolituskeskus Eesmärgiks on haridustöötajatele kutse- ja ametialase täiendkoolituse pakkumine Omanäolise Kooli baaskoolide abil on meil võimalik kursusi korraldada paindlikult üle kogu Eesti Järgmine slaid tutvustab AMI, koolitusi, mida on võimalik tellida

7 AMI õppekava Õppekava- ja kooliarendus. Juhtimiskoolitus
Aineõpetus ja aktiivõppe strateegiad Suhtlus- ja koostööoskused Psühholoogia. Isiksuslik areng Haridusfilosoofia

8 Aineõpetus ja aktiivõppe strateegiad
Lugemine ja kirjutamine iseseisva mõtleja kujunemiseks Visuaalse mõtlemise strateegiad. Keskkonnaharidus õppekavas. Õpilase aktiviseerimine võõrkeeletunnis. Kirjandiõpetus emakeeletunnis. Olümpiaadid. Nuputamisülesanded. K. Orffi metoodika kasutamine muusikaõpetuse tundides. Meloodia, rütm, harmoonia - nende seos inimolemusega. Vormijõudude arendamine lapsekasvatuses. Tervislik õpetamine algklassides. Aktiivõppe meetodite kasutamine algklassides. Kujutavast kunstist loominguni. Alternatiivpedagoogika meetodid kasutamiseks igapäevatöös. Projektiõpe ainetunnis.

9 Suhtlus- ja koostööoskused
Suhtlustreening. Meeskonna kujunemine ja koostööoskused. Konfliktide lahendamine. Õpetajate konfliktid lastega. Konfliktid kolleegidega, alluvate või juhtkonnaga, lapsevanematega. Konflikt ja suhtlemine. Efektiivne lapsevanem. Õpetaja - õpilane - lapsevanem.

10 Psühholoogia. Isiksuslik areng
Õppides loon ennast - X klassi õpi - ja toimetulekuoskuste kursuse juhendajate väljaõpe. Kutsesuunitlustöö klassis - juhendajate väljaõpe. Stressiga toimetulek. Kriisid, katastroofid ja traumad lapse elus.

11 Haridusfilosoofia

12 Koostööpartnerid Avatud Eesti Fond Junior Achievment Haridusfoorum
TPÜ Haridusuuringute Instituut Kirjastuskeskus

13 Väljanantav kirjandus
Väljaantud raamatud “Sissejuhatus kasvatusteadusesse” Ajakiri “Kooruke & Iva” “Õppimise võimalikkusest Eestis” Väljaantavad raamatud “Lapsekeskne kasvatus” Ajakiri “Kooruke & Iva” Lasteraamat “Kes on Kes?”

14 Kontaktandmed OK Arenduskeskus Tallinn Endla Tel: GSM: Avatud Meele Instituut Tallinn, Endla Tel: GSM:


Alla laadida ppt "Omanäolise Kooli Arenduskeskus"

Seotud esitlused


Google'i reklaam