Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus (Sangaste rukis)

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus (Sangaste rukis)"— Esitluse väljavõte:

1 Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus (Sangaste rukis) 02. 04
Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus (Sangaste rukis) Rainer Raidmets Põllumajanduskeskkonna büroo peaspetsialist

2 Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus (Sangaste rukis) (2)
Eesmärk: tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast olulise kohaliku taimesordi, talirukkisordi “Sangaste” säilitamine. Rakendamise alus: Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikkel 39. (PKT alammeede)

3 Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus (Sangaste rukis) (3)
Mille eest toetust makstakse? “Sangaste” rukki puhul kompenseeritakse taimesordi kasvatamisega tekkivad lisakulud ja saamata jäänud tulu: 25% võrra suuremad koristuskulud võrreldes teiste rukkisortidega (pikem kõrs ja suurem lamandumisoht); 15% madalam saagikus võrreldes tänapäevaste sortidega.

4 Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus (Sangaste rukis) (4)
Nõuded toetuse saamiseks: Üldjuhul sarnased teiste pindalapõhiste toetustega füüsilisest isikust ettevõtja ja äriühing, kellel on kehtiv keskkonnasõbraliku majandamise või mahepõllumajandusliku tootmise kohustus; võtab kohustuse kasvatada talirukkisorti „Sangaste“ 5 a vähemalt 5 hektaril igal aastal külvinormiga vähemalt 140 kg hektari kohta.

5 Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus (Sangaste rukis) (5)
Nõuded toetuse saamiseks: Nõuetele vastavuse nõuded (head põllumajandus- ja keskkonnatingimused, kohustuslikud majandamisnõuded) ning väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõuded ; taotleja kasutab külvamisel üksnes talirukkisordi „Sangaste“ sertifitseeritud seemet; Külvinorm 140 kg/ha; Peab kasvatama õitsemisfaasini; toetust võib taotleda põllumassiivide registrisse kantud 0,3 ha suuruse põllu kohta.

6 Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus (Sangaste rukis) (6)
Rakendamine taotlemine samaaegselt pindalatoetuste taotluste esitamisega; lisaks muudele dokumentidele tuleb esitada PRIA-le müügipakendi etiketid (originaalid), mis näitavad, et viidatud seemnekogused on ametlikult sertifitseeritud (PRIA paneb templi ja tagastab taotlejale); viieaastane toetus.

7 Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus (Sangaste rukis) (7)
Toetuse määr arvutuste kohaselt 505 krooni/ha;

8 Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus (Sangaste rukis) (8)
Kontrollimine: PRIA teeb kohapealset kontrolli heade põllumajandus- ja keskkonnatingimuste üle , kontrollides vähemalt 1% taotlejates ning püsirohumaa säilitamise täitmise üle; PRIA, TTI, VTA ning KKI kontrollivad oma pädevuse piires ja vastavalt ajakavale kohustuslike majandamisnõuete täitmist, samuti väetiste ja taimekaitsevahendite kasutamise miinimumnõudeid, kontrollides kohapeal vähemalt 1% taotlejatest.

9 Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus (Sangaste rukis) (9)
Toetuse vähendamine: kui ei pea põlluraamatut – kuni 5% Kui ei külva sert seemet või Kui külvinorm alla 140 kg/ha või Ei kasvata õitsemisfaasini – kuni 40% Kui rikub ühte nõuet korduvalt – kuni 60%

10 Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus (Sangaste rukis) (10)
Taotleja või taotlus ei vasta toetuse saamiseks esitatud nõuetele, kui: põllumassiiv ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse või põllumajandusmaa pindala on väiksem kui 5,00 hektarit või kui põld on alla 0,30 hektari suurune;

11 Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus (Sangaste rukis) (11)
Toetuse määramine ja maksmine: Toetuse määramise või mittemääramise otsus tehakse hiljemalt taotluse esitamise aastale järgneva aasta 25. veebruariks; Toetus makstakse välja 30. juuniks.

12 Tänan tähelepanu eest!


Alla laadida ppt "Kohalikku sorti taime kasvatamise toetus (Sangaste rukis)"

Seotud esitlused


Google'i reklaam