Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Rahvastikuregister - rahvastikustatistika alustala

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Rahvastikuregister - rahvastikustatistika alustala"— Esitluse väljavõte:

1 Rahvastikuregister - rahvastikustatistika alustala
Enel Pungas Rahvastiku toimingute osakonna juhataja

2 Rahvastikuregistri põhiülesanne
on riigi ja KOV ülesannete täitmise toetamine isikuandmetega varustamine planeerimine maksude jagamine valimiste korraldamine ei ole ettekujutuse järgi andmete kogumine

3 Iga algus on raske Rahvastikuregistri algus Kiire vajadus
Rahavahetusnimekirjad Ebakvaliteetsed (ütluspõhised) andmed Puudus ettekujutus Igaüks otsustas, mis on oluline Puudusid reeglid, klassifikaatorid Tarkvaras vähe (olematult) kontrolle

4 Miks läheb nii kaua Meil oli kord juba rahvastikuregister
perekirjad Sissekirjutusest loobumine ja uue elukoha registreerimise mõiste erinevus Nõukogude aeg lõhkus süsteemi üksikaktid inimesest tervikpilti ei saanud

5 Taustsüsteem Põhjamaadega võrreldes
elektroonilised andmed varasemad registri loomine pikaajalisem protsess riigi vajadusest arusaamine vajadusest Enamuse ülejäänud Euroopaga võrreldes oleme teiselt planeedilt (nii hea süsteem) meid on väga vähe  

6 Kelle andmed on RR-s Aktuaalsed isikud Arhiivsed isikud elus surnud
kodanikud (sõltumata elukohast) elamisloaga isikud (määratlemata, III riigid) elamisõigusega EL kodanikud (elukoht Eestis) Arhiivsed isikud surnud arhiivis arhiivse perekonnaseisakti sisestamisel isikukood tööandja vajadusel elamisluba või –õigus lõppenud

7 Milliseid andmeid kogutakse
isikuandmed nimed, sugu, sünniaeg- ja koht, isikukood, perekonnaseis, kodakondsus, teovõime elukoht dokumendid perekonnaseisudokumendid, ITD, diplomaatiline pass, elamisluba, kohtuotsused suhted laps – ema - isa, abikaasa(d) eestkoste, vanemlikud õigused Statistilised andmed “andmed ei ole õiged”

8 Andmeallikad RAHVASTIKU- REGISTER Kohalik omavalitsus Isik
sünd, surm, elukoht statistilised andmed Isik statistilised andmed välisriigi dokumendid Välisministeerium diplomaatilised passid Sünnitusmaja sünnitõend Saatkond sünd, elukoht statistilised andmed välisriigi dokumendid Kodakondsus- ja Migratsiooniamet IT dokument elamisluba kodakondsus RAHVASTIKU- REGISTER Maavalitsus sünd, surm abielu, lahutus arhiivsed aktid välisriigi dokumendid statistilised andmed Vabariigi Valitsus kodakondsus Autoregistrikeskus juhiload Siseministeerium nimemuutus arhiivsed aktid välisriigi dokumendid Kohus kohtuotsused Vaimulik abielu

9 Andmete tähendus Teame, et on õiged Nii dokumendi- kui ütluspõhine
nimed, sugu, sünniaeg- ja koht, isikukood, kodakondsus Nii dokumendi- kui ütluspõhine Perekonnaseis Õigusliku tähendusega Elukoht Teame, et ei ulatu kaugele minevikku suhted Vabatahtlikud Statistilised andmed

10 Rahvastikuregistri kasutamine
Sisestusvahend sündmuste registreerimiseks Isikuandmed kõikidele riigiasutustele Erasektor õigustatud huvi olemasolul Uuringud, teadlased Reklaam Sündmusstatistika RR-i abil

11 Elukoht = rahvastikuregister ??
Elukoha registreerimise puudused Kõigil pole võimalik (omanik) Omaniku poolt “väljakirjutamine” Karistuse puudumine Teenuste mõjutused Eesti inimese vähene kohusetunne

12 Lisategur – vabadus! Vanasti elati põlvkondade kaupa ühes külas
Täna piirid lahti, inimesed liikuvad Inimeste elusündmused välisriikides sündis välismaal 3625 eesti kodanikku (65% elukoht välismaal) Riigid peavad suhtlema otse Andmevahetus Soomega (2005 +)

13 Välisriigi aadresside alguskuupäev
2007 Riigikogu 2006 President 2003 Rahvahääletus Riigikogu 2001 President 1999 Riigikogu 1995 Riigikogu

14 Välisriigi elukohaga isikute arv

15 Suuremad eesmärgid Kvaliteediprojektid
Arhiivsete aktide sisestamine - eesmärgiks kõikide elavate inimeste dokumendid Ametniku vastutuse tõstmine Andmevahetus teiste riikidega Elukohti on riigi jaoks üks – RR-i oma

16 Alati saab paremini Koostöö Statistikaametiga Müügitöö
Rahvastikuregister ei ole inimene – ta ei saa ise kõiges süüdi olla Midagi ei ole teha, eesmärgid on suured ja läheb veel aega

17 Päringute arv rahvastikuregistrisse (mln)

18


Alla laadida ppt "Rahvastikuregister - rahvastikustatistika alustala"

Seotud esitlused


Google'i reklaam