Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com IDU0075 Veebiteenused Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com IDU0075 Veebiteenused Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com."— Esitluse väljavõte:

1 Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com
IDU0075 Veebiteenused Tarvo Treier

2 Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com
1. Tunniülesande punkt Tooge näiteid, kuidas on võimalik kahte rakendust omavahel suhtlema/andmeid vahetama panna. Tarvo Treier

3 Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com
IDU0075 Veebiteenused Annab üldised teadmised: Teenus-orienteeritud arhitektuuri põhimõtetest Veebiteenustega seotud standarditest ja töövahenditest. Praktilised oskused: veebiteenuste tuvastamine veebiteenuste kirjeldamine veebiteenuste realiseerimine veebiteenuste kasutamine veebiteenuste testimine Tarvo Treier

4 Aine eesmärk õppekavas
Eesmärk on anda sujuv ülemineku tavalistelt programmeerimisainetelt hajussüsteemide ainetele. Tarvo Treier

5 Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com
Korraldus Igas nädalas: 1 loeng (kuni 13. nädal) 1 praktikum Kontrolltöö 9-ndal nädalal Projekt esitada 15-nda nädala lõpuks Tarvo Treier

6 Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com
Konsultatsioon Palume õppejõule konsultatsiooni soovist teada anda. Tarvo Treier

7 Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com
Õppejõud Tarvo Treier Tarvo Treier

8 Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com
Deklareerimine Kõik deklareerivad Tarvo Treierile. Tarvo Treier

9 Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com
Materjalid Eelmise aasta materjalid Raamat Java SOA cookbook Tarvo Treier

10 Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com
Valik märksõnu XML XSD WSDL Xpath REST JSON API Tarvo Treier

11 Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com
Valik näiteid Krediidiinfo päringud Mobiil-id X-tee Tesla Model S Android API Tarvo Treier

12 Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com
Hindamine Kontrolltöö max 45p (45% hindest) Projekti max 45p (45% hindest) Tunniülesannete max 20p (20% hindest) Allikas: ÕIS-s idu0075_hindamiskriteeriumid.pdf Tarvo Treier

13 Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com
Kontrolltöö Toimub 9-nda nädala harjutustunnis. Nii teoreetilised kui praktilised ülesanded seni loengutes ja praktikumides käsitletud teemadel. Valikvastustega test + praktiline ülesanne. Kontrolltöö eest peab saama vähemalt 23 punkti 45-st. Kontrolltöö peab olema sooritatud enne eksamisessiooni. Pärast 9-ndat nädalat tehtud kontrolltöö tulemusest võetakse 5 punkti maha. Tarvo Treier

14 Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com
Projekt Koosneb veebiteenuste projekteerimisest, realiseerimisest, kasutamisest ja testimisest. Projekti eest peab saama vähemalt 23 punkti 45-st. Projekt peab olema esitatud 15-nda nädala lõpuks. Projekti esitamisel pärast 15-ndat nädalat võetakse projekti tulemusest 5 punkti maha. Projekti saab kaitsta 15., 16. nädala praktikumis või eksamisessiooni ajal. Enne projekti kaitsmist peab kontrolltöö olema tehtud. Tarvo Treier

15 Tunniülesannete punktid
Tunniülesannete punkte on võimalik koguda praktikumide ajal iseseisvaid ülesandeid lahendades ja loengus aktiivselt osaledes. Maksimaalselt arvestatakse 20 punkti. Koguda võib rohkem Tarvo Treier

16 Kordamine: mida ja millal esitama peab?
Tarvo Treier

17 Eeldused aine edukaks läbimiseks
Aeg Aeg iseseisvate ülesannetega pusimiseks. Elementaarne java oskus: Klass / objekt IF ja FOR Muutuja väärtustamine Meetodi väljakutse  Kasuks tuleb: Liideste tundmine Tarvo Treier

18 Loengute ja praktikumide kava
Tarvo Treier

19 Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com
Sissejuhatus Maailmas on palju programmeerimiskeeli, milles saab rakendusi kirjutada. Vahel on vaja need rakendused omavahel rääkima panna. Siinkohal võivad osutuda heaks valikuks veebiteenused. Tarvo Treier

20 Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com
Mis on veebiteenus? Tarvo Treier

21 Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com
Veebiteenus… …tähendab programmide omavahelist suhtlemist ja andmevahetust üle hariliku veebi. Allikas: T.Tammet, Veebiteenuste võlu ja valu Tarvo Treier

22 Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com
Veebiteenus Veebiteenus on üle veebi (http) välja kutsutav (käivitatav) meetod (protseduur või funktsioon). Veebiteenust kutsutakse välja mingis kindlas formaadis sõnumiga (nt. SOAP) ja vastus saadakse samuti selles formaadis. Sarnaselt tavaliste funktsioonidega saab ka veebiteenuse väljakutsel määrata sisendparameetreid. Tarvo Treier

23 Veebiteenuse väljakutse demo
SoapUI ( Temperatuuri konverteerimise teenus Tarvo Treier

24 Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com
Ilmajaama näide Tarvo Treier


Alla laadida ppt "Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com IDU0075 Veebiteenused Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com."

Seotud esitlused


Google'i reklaam