Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Tarvo Treier Tarvo.treier@gmail.com IDU0075 Veebiteenused Tarvo Treier Tarvo.treier@gmail.com.

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Tarvo Treier Tarvo.treier@gmail.com IDU0075 Veebiteenused Tarvo Treier Tarvo.treier@gmail.com."— Esitluse väljavõte:

1 Tarvo Treier Tarvo.treier@gmail.com
IDU0075 Veebiteenused Tarvo Treier

2 Simuleerimine. Milleks?
Tarvo Treier

3 Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com
Tänu simuleerimisele saame WSDL-de põhjal tekitada kiiresti töötavad teenuste prototüübid ka nendest, mis on hetkel veel realiseerimata või mõnel muul põhjusel kättesaamatud (nt tasulised). Saame testida kogu protsessi tervikuna enne kõikide teenuste tegelike realisatsioonide valmimist (Test Driven Development). Tarvo Treier

4 WSDL kui süsteemi simuleerimise alus
Kui meil on WSDL-ga kirjeldatud teenus, mida me soovime kasutada, kuid reaalset veebiteenust veel ei eksisteeri, pole võrgust kättesaadav või on tasuline, kuid me soovime siiski WSDL-le vastavat teenust enda testkeskkonnas kasutada, siis aitavad meid Mock teenused. Tarvo Treier

5 Teenuse simulatsiooni (ServiceMock) kasutamine
genereeri WSDL-i põhjal töötav teenuse Mock näiteks SoapUI-ga. Arendada enda süsteemi kasutades Mock teenust. Hiljem asenda lihtsalt Mock teenuse endpoint reaalse teenuse asukohaga. Tarvo Treier

6 MockOperation Dispatching
Default Sequence Random Query-match Tarvo Treier

7 WSDL-i põhjal loodud Mock-ide kasutamise eelised
Reaalse teenusega asendamine on valutu. Me ei pea ootama reaalse teenuse arenduse või teenuse kättesaadavaks tegemise tõttu. Saame raha kokku hoida, kui kasutame arenduskeskkonnas reaalse tasulise teenuse asemel ise tehtud teenuse simulatsiooni. Tarvo Treier

8 Mobiil-id simuleerimise näide
Loome ServiceMock-i antud WSDL-i põhjal SoapUI-ga järgmistele operatsioonidele: MobileAuthenticate GetMobileAuthenticateStatus Tarvo Treier

9 Mobiil-id näitepäringud MobileAuthenticate
<soapenv:Envelope xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" xmlns:soapenv=" xmlns:dig="    <soapenv:Header/>    <soapenv:Body>       <dig:MobileAuthenticate soapenv:encodingStyle="          <IDCode xsi:type="xsd:string">382xxxxxxxx</IDCode>          <CountryCode xsi:type="xsd:string">EE</CountryCode>          <PhoneNo xsi:type="xsd:string">+372xxxxxxx</PhoneNo>          <Language xsi:type="xsd:string">EST</Language>          <ServiceName xsi:type="xsd:string">Testimine</ServiceName>          <MessageToDisplay xsi:type="xsd:string">Message</MessageToDisplay>          <SPChallenge xsi:type="xsd:string"> </SPChallenge>          <MessagingMode xsi:type="xsd:string">asynchClientServer</MessagingMode>          <ReturnCertData xsi:type="xsd:boolean">1</ReturnCertData>          <ReturnRevocationData xsi:type="xsd:boolean">1</ReturnRevocationData>       </dig:MobileAuthenticate>    </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> Tarvo Treier

10 Mobiil-id näitepäringud GetMobileAuthenticateStatus
<soapenv:Envelope xmlns:xsi=" xmlns:xsd=" xmlns:soapenv=" xmlns:dig="    <soapenv:Header/>    <soapenv:Body>       <dig:GetMobileAuthenticateStatus soapenv:encodingStyle="          <Sesscode xsi:type="xsd:int"> </Sesscode>          <WaitSignature xsi:type="xsd:boolean">true</WaitSignature>       </dig:GetMobileAuthenticateStatus>    </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> Tarvo Treier

11 Tunninäite simuleerimine
/L6_soap_ws_mockimine_testimine/BankService.wsdl Tarvo Treier

12 Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com
Teenuse testimine Tarvo Treier

13 Teenuse testimise protseduur
Testimine on millegi nõuetele vastavuse kontrollimine. Mille vastavust me kontrollime teenuste puhul kontrollime? Mis on nõuded ja kus need fikseeritud on? Tarvo Treier

14 Testide ülesehitus SoapUI-s
TestSuite –mingi loogiline grupp TestCase-e TestCases –grupp TestStep-e, mingi spetsiifilise omaduse testimiseks TestStep –ehitusklots – funktsionaalne test Tarvo Treier

15 Test, Service, Use Case mapping
Use Case (UC)– Service (WS) – TestSuite UC senario – WS operation – TestCase UC step–WS operation component-TestStep Tarvo Treier

16 Näiteid võimalikest kontrollide tüüpidest testimise sammudes
Schema Compliance Simple Contains SOAP Fault SOAP Response XPath Match Tarvo Treier

17 Tarvo Treier tarvo.treier@gmail.com
Testimise näide Tarvo Treier

18 Veebiteenuste testimise juhendid
Tarvo Treier


Alla laadida ppt "Tarvo Treier Tarvo.treier@gmail.com IDU0075 Veebiteenused Tarvo Treier Tarvo.treier@gmail.com."

Seotud esitlused


Google'i reklaam