Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Kasutajasõbralik Riigi Teataja

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Kasutajasõbralik Riigi Teataja"— Esitluse väljavõte:

1 Kasutajasõbralik Riigi Teataja
Projekti ja prototüübi tutvustus Prototüüp töötati välja Justiitsministeeriumi, Registrite- ja Infosüsteemide Keskuse ning Mindworks Industries OÜ koostöös

2 Kasutajasõbralik Riigi Teataja
Lihtne intuitiivselt kasutatav ja vähendab tegevuste arvu soovitu leidmiseks Kättesaadav kättesaadav kõigil seadmetel, sh. nutiseadmed ja enamlevinud operatsioonisüsteemidel Juurdepääsetav Saavad kasutada erivajadusega inimesed ja vastab AA nõuetele Kasutajaharjumus säilib senine kontseptsioon ja ülesehitus

3 Prototüübist Prototüüp on üksnes visualiseeritud nägemus edasise analüüsi aluseks, prototüübis ei ole kõiki funktsioone. Prototüübis ei ole akte ega andmeid, mida otsida. Lahendatud on üldine ülesehitus, tervikteksti otsing ja kohtulahendite otsing ja otsingu tulemused ning tervikteksti ja kohtulahendi vaade. Vaikimisi otsitakse otsisõnaga „puhkus“. Akti vaade töölepinguseaduse (TLS) näitel. Palume prototüübis hinnata seetõttu üldist ülesehitust ja kasutajamugavust. Soovitame kasutades Chrome brauserit. Palume hinnangut olemasolevatele üldisele ülesehitusele ja lahendustele ning uusi ideid ja ettepanekuid!

4 Väljatöötamise ajakava
september lähteülesanne ja prototüübi tellimine oktoober 2018 … veebruar analüüs, visuaalne identiteet ja prototüüp veebruar 2019 … oktoober testimine, kasutajate tagasiside analüüs mai 2019 … juuli prototüübi muutmine vastavalt kasutajate tagasisidele september 2019 … jaanuar uue kasutajasõbraliku Riigi Teataja hange jaanuar 2020 … uue Riigi Teataja arendus ja kasutuselevõtmine

5 Mis muutub? Kujundus – lihtsamalt ja kiiremini jõuda soovituni, visualiseerimine. Esileht – kuvatakse kogu olulise teabe põhijaotused. Akti vaade – töövahend aktiga töötamiseks, nähtav kogu lisateave akti sulgemata. Tervikteksti võrdleja – näitab vaikimisi ainult muudatusi. Ajatelg – visualiseerib ja võimaldab valida redaktsioone jõustumisaja järgi. Liikumine tervikteksti sättelt ajaliselt eelnevale ja järgnevale sätte redaktsioonile.

6 Mis muutub? Uuendatud otsing – otsida saab korraga kõigist RT peajaotustest ja eraldi igaühest täpsustades otsingut ja kasutades loogikaoperaatoreid. Otsingutulemused – näidatakse koos kontekstiga peajaotuste või akti liikide ja muude jaotusüksuste kaupa. Lahendatakse Googli otsingu ajakohasuse probleem. Kontekstipõhine kuva – sõna või lause otsimisel tekstist märgistatakse see ära ja tuuakse esiletoodult ära otsingutulemustes. Legaaldefinitsioonid – kättesaadavad iga tervikteksti juures ja kogu õiguskorra ulatuses eraldi nimekirjana, vt akti vaade töölepinguseaduse näitel. Lisaks võimaldatakse tulevikus legaaldefinitsioonide vaatamine sisse lülitada, et sõna juures on eraldi aknas nähtav definitsioon. Viited – akti sisesed viited ja viited teistele aktidele kuvatakse terviktekstis viite juures viidatava sätte kontekstina ja nimekirjana eraldi saki all koos viidetega teistest aktidest. Võimalus lingilt liikuda viidatud sättele, nii teisele terviktekstile kui ka sama tervikteksti sättele.

7 Mis muutub? MinuRT – konto sidumine Google, Facebooki või Twitteri kontodega. Korporatiivse konto võimalus. Tellimused – Kasutaja saab valida millal ja kuhu teavitused saadetakse. Võimalik tellida teavitus oma kontole Riigi Teatajas. Lingimärkmik – võimalik salvestada õigusakte, kohtulahendeid ja eelnõusid ning lisada igale kirjele kommentaar, link või dokument, mh tervikteksti sätte põhiselt. Kohtuteave – kaotatakse mittetoimivad otsinguväljad. Sätteseoste ajakohasus tuuakse selgemalt välja. Lahendite kokkuvõtted seotud lahenditega. Süstemaatiliste liigituste vastavustabel kohtulahendite liigitusele. Menetlusteave – tervikteksti sidumine seletuskirjaga ka sättepõhiselt? Tõlked – võetakse kasutusele süstemaatiline liigitus, rakendub ajatelg, eestikeelse otsingu kasutamisel saab tulemuseks ka ingliskeelsed tõlked, redaktsioonide võrdlejas võimalik paralleelselt vaadata tõlget, eestikeelse akti juures on tõlgitud aktide redaktsioonid.

8 Juurdepääsetavus ja kättesaadavus
Kasutajasõbralik Riigi Teataja vastab WCAG 2.1 AA juurdepääsetavuse standardile, mis tagab juurdepääsetavuse nägemis-, kuulmis-, füüsilise-, kõne-, tunnetusliku-, keele-, õppimis- ja neuroloogiliste puudustega kasutajatel. Lihtsasti on kättesaadav teave ning kasutusjuhendid selle kohta, kuidas juurdepääsetavust abistavaid funktsionaalsusi kasutada. Töötab kõigil enamlevinud nutitelefonidel ja tahvelarvutitel, järgides „Mobile Web“ põhimõtteid. Toimib enamlevinud veebilehitsejatega.

9 Mida me ootame kasutajatelt?
Ootame 1. oktoobriks Teie tagasisidena arvamusi, ideid ja ettepanekuid kasutajasõbraliku Riigi Teataja arendamiseks. Prototüüp asub siin: Tagasiside küsitlus asub aadressil:

10 Teeme koos parema Riigi Teataja!


Alla laadida ppt "Kasutajasõbralik Riigi Teataja"

Seotud esitlused


Google'i reklaam