Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Pärnumaa Spordiliit | TÜ Pärnu kolledž | SA Pärnumaa Arenduskeskus

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Pärnumaa Spordiliit | TÜ Pärnu kolledž | SA Pärnumaa Arenduskeskus"— Esitluse väljavõte:

1 Pärnumaa Spordiliit | TÜ Pärnu kolledž | SA Pärnumaa Arenduskeskus
Pärnumaa elanike liikumisharjumuste ja -hoiakute uuringu tutvustus Spordikoolitusel 19. oktoobril 2018 Pärnumaa Spordiliit | TÜ Pärnu kolledž | SA Pärnumaa Arenduskeskus

2 Eesmärgid Anda ülevaade Pärnu linna elanike liikumisharjumustest ja -hoiakutest Luua elektrooniline küsimustik empiirilise kvantitatiivse uuringu läbiviimiseks. Tuginetakse Eestis varem läbiviidud uuringutele (EOK), et oleks võimalik võrrelda tulemusi Viia läbi küsitlus Analüüsida kogutud andmeid ning anda ülevaade uuringu tulemustest

3 Metoodika Kvantitatiivmeetod | Avatud küsimustik* vajadusel
Elektrooniline ankeet (2500+) Statistiline valem: esinduslikkus tagatud 378 vastaja puhul, eesmärk saada 500 (15-64-aastased, 46248 Pärnumaa kui tervik Võrrelda Eesti sarnase uuringuga (EOK alates 2012, regulaarne)

4 Uurimisprobleem Kaardistada hetkeolukord ning inimeste hoiakud
Saada sisendit maakonna ja KOV tegevuste kavandamiseks Mis on hästi ja mida jätkata? Mis halvasti: sisend probleemi tõestamiseks Kas Pärnumaa on halvem või parem kui ülejäänud Eesti? Võrdlusmoment.

5 Taust PSL arengukava strateegiline eesmärk nr 1:
Liikumisharrastuse arengu toetamine Alaeesmärk nr 1.2: sporditaristu seire ja arengu kavandamine Pärnumaa arengustrateegia 2035: koostamise faas

6 Ajakava ja rollid Sept-nov 2018: Uuringu ettevalmistamine (PSL, TÜPK)
Nov-dets 2018: ankeedi koostamine (PSL-SAPA, TÜPK) Jaan-märts 2019: küsitluse läbiviimine (PSL-TÜPK) -levitab PSL -kogub TÜPK Märts 2019: Andmete koondamine ja puhastamine ning analüüs (TÜPK) Märts-aprill 2019: lõppraporti valmimine ja tulemuste tutvustamine (TÜPK)


Alla laadida ppt "Pärnumaa Spordiliit | TÜ Pärnu kolledž | SA Pärnumaa Arenduskeskus"

Seotud esitlused


Google'i reklaam