Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Linna töötaja portaali (LTP) tutvustus

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Linna töötaja portaali (LTP) tutvustus"— Esitluse väljavõte:

1 Linna töötaja portaali (LTP) tutvustus
Triin Üksvärav Personaliinfosüsteemi osakond

2 Linna töötaja portaal (LTP)
Linna töötaja portaal on linna teenistujale orienteeritud iseteeninduskeskkond erinevate teenistujaga seotud toimingute haldamiseks. Teenistuja saab: esitada oma puhkusetaotlust ja seda hiljem muuta, esitada oma maksuvaba tulu avaldust ja seda vajadusel muuta, esitada lähetuskorraldust ja lähetuse kuluaruannet, saada ülevaade enda koolitustest ja esitada oma koolitustaotlust, saada ülevaade enda kasutuses olevatest varadest.

3 Projekti eesmärgid juurutada linnaorganisatsioonis nüüdisaegsed, ühtsed ja lihtsustatud personali- ning varahalduse protsessid kõigis linna asutustes; vähendada personalitöötajate halduskoormust; suurendada töötajate rahulolu nüüdisaegsete ja mugavate tehniliste lahenduste kasutamisega igapäevatöös; parandada linna töötajate digitaalset võimekust; uut süsteemi luues saame personaliarvestuse ja varade arvestuse protsesse analüüsides, muuta protsessid lihtsamaks ja kiiremaks, et töö nendes valdkondades muutuks sujuvamaks ning väheneks bürokraatia.

4 LTP taust Tallinna Linnavalitsus otsustas istungil LTP kasutusele võtmise Tallinna linna asutustes. LTP juurutatakse kõikides linna asutustes viie mooduli (administreerimis-, puhkuste-, lähetuste-, koolituste- ja varade moodul) ulatuses.

5 Linna töötaja portaali (LTP) puhkuste mooduli tutvustus

6 Kasutajate kogemus Seisuga kasutavad LTPd Linna ametiasutused ja hallatavad asutused Sh 8 üldhariduskooli ja koolieelset lasteasutust Kasutajate tagasiside: Lihtne kasutada nii juhile kui töötajatele Mugav, et töötaja saab ise oma puhkuse päevi vaadata Nutitelefonis kasutamine teeb protsessi kiiremaks

7 Haridusasutused LTP - s
Lepistiku lasteaed Kadrioru Saksa Gümnaasium Kadrioru lasteaed Õismäe Gümnaasium Kelmiküla lasteaed Suitsupääsupesa lasteaed Tallinna Reaalkool Tallinna 21. Kool

8 MIS MUUTUB ALATES 01. 05? Võetakse kasutusele puhkuste moodul LTP S
MVT Avalduse esitamise protsess muutub-> LTP- sse

9 Puhkuste mooduli kasutusele võtul (mis muutub?)
alates suletakse e-kanalis puhkuste vorm töötajad ei saada puhkuste avaldusi enam asutuses iga/ei too paberil; puhkusekäskkirju ei koostata enam EKISes- need valmivad LTP-s automaatselt, samuti valmib 2020a puhkuste ajakava portaalis; muutub töötajate suhtlemine juhiga- enam ei suhelda i teel vaid otse portaali kaudu- puhkuse aktsepteerimine/ mitte aktsepteerimine; puhkuste halduse protsess ja puhkuste ajakava koostamine muutub standardseks töötajal on ajakohane ülevaade oma puhkustest- kui palju on kasutatud ning kui palju on puhkuse päevi veel saada;

10 Maksuvaba tulu avalduse esitamine
Alates esitavad töötajad maksuvaba tulu avaldusi LTP kaudu.

11 LTP Puhkuste mooduli kasutuselevõtu eeldused
asutuses on olemas arvuti LTP kasutamiseks neile kellel pole töö tegemiseks arvutit; kõik asutuse töötajad omavad ID kaarti ja/või mobiili ID-d (sisse logimine LTPsse); asutused on LTP lingi lisanud asutuse veebilehele ja tutvustavad LTP linki Haridusameti kodulehel. 2019 aasta puhkuste ajakavad on personaliarvestajate poolt SAPi sisestatud aprillikuu jooksul.

12 Kasutajad/ Rollid LTP-s:
töötaja – kõik SAPi struktuuripuus ametikohaga seotud töötajad (st. v.a. VÕS lepingulised); juht – kõik SAPi struktuuripuus olevad struktuuriüksuste juhid; puhkuse haldur – asutuse personalitöötaja või juht (vajadusel võib olla mitu haldurit); asutuse puhkuste mooduli administraator – personaliarvestaja;

13 LTP Puhkuste mooduli kasutuselevõtu eeldused
LTP rollid/õigused asutuses jagatud; kooskõlastusringid on admin moodulis seadistatud; asutuse ärireeglid on admin moodulis määratud; dokumendi halduse seadistused admin moodulis on tehtud; asutuse puhkuse haldur(id) ja administraatorid on koolitatud; asutuse töötajad on koolitatud.

14 Kasutajatugi: asutuse töötajatele annab kasutajatuge asutuse puhkuste haldur(id)/juht; asutuse puhkuste halduri(te)le annab kasutajatuge haldusala administraator st. personaliarvestaja. LTP-s toe meil –

15 Puhkuste mooduli kasutusele võtmise tegevuste ajakava
LTP puhkuste mooduli kasutusele võtmine kõikides Haridusameti hallatavates asutuses, mis tähendab, et link Haridusameti kodulehel on kättesaadav ning töötajad saavad siseneda LTP- sse.

16 LTP kasutusele võtmise tegevuste ajakava
asutuste ärireeglite määramine – personali arvestaja saadab ärireeglid tutvumiseks asutusele, asutus saadab soovitud reeglid tagasi hiljemalt asutuste kooskõlastusringide ja halduri rolli määramine - personaliarvestaja saadab Exceli asutuse struktuuriga, asutus saadab soovitud kooskõlastusringid tagasi hiljemalt Koolid saadavad sama Exceli vormiga : tööajatabeli sisestaja ja kinnitaja koos nimeliste e- meili aadressidega kas tööajatabelit kinnitatakse asutuse või üksuste kaupa (juhtkond/ pedagoogiline personal/ muu personal).

17 Koolitamine: koolitused puhkuste halduritele toimuvad , Linnakantselei arvutiklassis. Koolitusel osaleb igast asutusest üks – puhkuse haldur; Palun planeerige infopäev asutuses ca 1. mai ( kuidas koolitada räägime täpsemalt koolitusel) Puhkuste haldur(id) koolitavad oma asutuse töötajaid sh. juhte;

18 Maksuvaba tulu avalduste esitamine
uus töötaja alates esitab maksuvaba tulu avalduse ise LTP-s; olemasolevad töötajad alates saavad muuta oma maksuvaba tulu avaldusi ise LTP-s (näevad kõiki enda esitatud avaldusi).

19 Personaliinfosüsteemi osakond
Aitäh! Personaliinfosüsteemi osakond


Alla laadida ppt "Linna töötaja portaali (LTP) tutvustus"

Seotud esitlused


Google'i reklaam