Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Noortevaldkonna arengukava väljatöötamise hetkeseis Reelika Ojakivi 21

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Noortevaldkonna arengukava väljatöötamise hetkeseis Reelika Ojakivi 21"— Esitluse väljavõte:

1 Noortevaldkonna arengukava väljatöötamise hetkeseis Reelika Ojakivi 21

2 Mis vahepeal on toimunud ?
II töörühma kohtumise tulemuste analüüs Täiendav kirjalik sisend esindusorgani-satsioonidelt Arengukava väljatöötamise ettepaneku kooskõlastusring Osalus- kohvikud Täiendavad arutelud

3 Järgmised sammud Arengukava koostamise ettepaneku heakskiitmine
Strateegilise planeerimise määruse muudatused Täiendav sisend Arengukava eelnõu kooskõlastusring

4 I ARUTELU 1. Noorte ühiskondlik aktiivsus ja võimalused viivad Eestit edasi: Mida saame noortevaldkonnas veel teha noorte jõustamiseks? 2. Noorte vajadused tegevuste alusena: Kas ja milline võiks olla noorte grupeerimine tegevuste ja teenuste pakkumisel ja arendamisel – kui vanusegrupid, siis millised; kui eritähelepanu vajavad sihtgrupid, siis millised; jne? 3. Noorte olukorra parem tundmine: Mis toetab töötegijat noorte vajaduste ja väljakutsete tundmisel ja nendega toimetulekul? 4. Koostöö: Milliste noorte väljakutsetega toimetulekuks on kõige enam vaja koostööd? Kellega ja millist täpsemalt? Ja mida selleks teha?

5 5. Mitmekülgset arengut tagavad võimalused ei ole kõigile võrdselt kättesaadavad: Kas noortevaldkonna tegevused ongi mõeldud ainult nendele, kes seal juba osalevad? Mis ja kuidas vajaks muutmist? 6. Noorte, nagu ka noortevaldkonna, väljakutsed on suures osas seotud tehnoloogiarikka maailma arenguga: Kuidas noortevaldkond jõuaks rongi peale, millest hakkab juba maha jääma? 7. Osad noorte ja kogu ühiskonna jaoks olulised mured kasvavad, osad muutuvad – kliimamuutused, kultuuri kestlikkus, vaimne ja füüsiline tervis, tulevikutöö jne: Kuidas saab noortevaldkond veelgi enam aidata noortel tegeleda nende jaoks oluliste teemade ja probleemidega ning neile lahenduste leidmisega?

6 II ARUTELU 1. Töö väärtustamine: Kuidas väärtustada noortevaldkonnas töötavat spetsialisti? 2. Töötingimused noortevaldkonnas: Kuidas suurendada tööandjate arusaama, et noortevaldkonnas on töövahendite nappus ja madal palk? 3. Noortevaldkonna tugevam nähtavus: Mil moel suurendada selle kasu nähtavust ja äratundmist ühiskonnas, mida noor ja ühiskond noortevaldkonna tegevustes osaledes saab? 4. „Tee tööd ja näe vaeva“ väsitab ja põletab läbi, kui vastuarmastust ei tundu olevat ega tulevat: Mis moel suurendada valdkonnas töötajate järelkasvu?

7 5. Noortevaldkonnas tegutsev töötaja on sageli muutuste meelevallas: Kuidas võimestada noortevaldkonna spetsialisti olla muutuste eestvedaja? 6. Huviharidus ja avatud noorsootöö on mõlemad noore arengu jaoks olulised oma eriomasel moel. Kuidas saavutada koosmõjus paremad tulemused noore jaoks ja tugevam noortevaldkond tervikuna? 7. Muu oluline küsimus – sõnastage ise ja pakkuge lahendusteid!


Alla laadida ppt "Noortevaldkonna arengukava väljatöötamise hetkeseis Reelika Ojakivi 21"

Seotud esitlused


Google'i reklaam