Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Eesti Hoolekande Süsteem

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Eesti Hoolekande Süsteem"— Esitluse väljavõte:

1 Eesti Hoolekande Süsteem
                            E-KURSUS EESTI HOOLEKANDE SÜSTEEM RKS 6003 ELMO MEDAR Lektor (MSW) TLÜ Rakvere Kolledž

2 Kursuse sihtrühm ja maht
Sotsiaaltöö ja sotsiaalpedagoogika bakalaureuse I kursuse üliõpilased Maht: 1,5 AP 75% e-õpe IVA keskkonnas

3 Eesmärk Eesmärk: luua võimalused sotsiaaltöö ja –pedagoogika eriala üliõpilastel omandada teadmisi EV Sotsiaalhoolekandesüsteemist IVA e-õppe keskkonnas 1,5 AP ulatuses

4 Õpitulemused Üliõpilasel on: teadmised EV Hoolekandesüsteemist,
sotsiaalsete sihtgruppide kujunemisest, eetikast, hoolekande teenustest ja toetustest; - oskus kriitiliselt analüüsida oma töövaldkonda puudutavaid probleeme, iseseisvalt probleeme püstitada ning lahendusi pakkuda; - suutlikkus orienteeruda EV Hoolekande süsteemis

5 E-kursus

6 E-KURSUSE STRUKTUUR

7 Töötoad

8 IVA vahendid Raamaturiiul – Kursuse tutvustus, tegevuskava
Töötoad – Teadmuspada (foorumid) Testid – Enesekontrolli test Suhtlemine – Sisekirjad, foorumid, rühmatööd,

9 Õpiülesanded Õppematerjalidega tutvumine
Osalemine foorumis (enesetutvustus, õppematerjalide analüüs) Rühmatöö (materjalide analüüs ja esitamine) Teema enesekontroll (test) Tagasiside andmine

10 Suhtlemine kursusel Teadmuspaja - foorumid
Rühmatööd (wiki, , sisekirjad) Õppejõu tagasiside – Päevik Kursuse käigu juhendamine – kursuse avaleht, sisekirjad, individuaalne e-post, päevik Auditoorsed kohtumised

11 Kokkuvõte E-õpe kui võimalus õppeprotsessi üliõpilase poolt täiendada ja osaleda aine eesmärkide ja sisu mõtestamiseks

12 TÄNAN TÄHELEPANU EEST!


Alla laadida ppt "Eesti Hoolekande Süsteem"

Seotud esitlused


Google'i reklaam