Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Esitlus laaditakse üles. Palun oodake

Mis (või kes) teeb ühest linnast lapsesõbraliku linna?

Seotud esitlused


Teema esitlus: "Mis (või kes) teeb ühest linnast lapsesõbraliku linna?"— Esitluse väljavõte:

1 Mis (või kes) teeb ühest linnast lapsesõbraliku linna?
Kristel Altosaar Tartu Linnavalitsuse noorsooteenistuse juhataja Kasutatud konverentsi “Child in the City” ( , Rotterdam) materjale, s.h. Karen Malone ettekandeid (How child friendly is my community?, A framework for evaluating child friendly Cities in Asia Pasific”); Mia Lumio seminari “Noored on Sinu koostööpartnerid!” materjale ( , Tartu)

2 Mida mõeldakse lapsesõbralikkuse all?
Lastele ja noortele on tagatud turvalisus, tervise, arengu ja vaba aja veetmise võimalused Laste/noorte vaatenurga selgitamine ja sellega arvestamine Õppimisprotsessi pakkumine lastele ja täiskasvanutele ….. Lapse õiguste tagamine Lapsesõbralikuks linnaks kujunemine on protsess!

3 Euroopa linnade liikumine Laste- ja noortesõbralik linn

4 Kui lapsesõbralik on Tartu?
Kohaliku omavalitsuse toetus lastega peredele 2008 ja laste päevahoid Eestis (Ainsaar, Soo, 2009)

5 Kui lapsesõbralik on Tartu?
Ankeetküsitluse Tartu ja tartlased 2008 tulemused (Aro, K, 2008)

6 Miks me peame lapsi/noori kaasama?
Laste õigused Iga laps peab saama kuulatud, saama infot teda puudutavates küsimustes Iga laps peab saama osaleda Iga laps peab saama kogeda, et ta on respekteeritud oma kogukonnas

7 Üldine hoiak “Laps räägib siis kui kana pissib” või
“Lapsed on oma elu eksperdid viisil, mida täiskasvanud ei saa olla”

8 Kuidas me näeme last/noort?
Ebakompetentne Ressurss Lapsed kui targad tegelased Kaasosalejad Kogukonnad loodud lastega koos Lapsed kui süütud tegelased Mitte-osalevad Kogukond on loodud laste jaoks Kogukonnad on loodud laste poolt Võtmeosalejad Lapsed kui sotsiaalsed tegutsejad

9 Miks me võiksime lapsi/noori kaasata?
Pakume lastele võimalust olla kuulatud ja mõjutada oma elu kvaliteeti Tugevdada lastes oskust olla aktiivne ja informeeritud linnakodanik Loome laste- ja noortesõbralikumat keskkonda Pakume võimalust täiskasvanutele lastelt õppida Võimalus arendada teenuseid, tegevusi (tagasiside, uued ideed)

10 Laste/noorte kaasamise põhimõtted
Lapsed teavad oma vajadusi. Täiskasvanud ei tea alati, mis on laste jaoks parem. Lastel on linnakodanikena täiskasvanutega samad õigused (sh. kogukonna elu planeerimises, hindamises). Laste käest küsitakse arvamust. Laste arvamusi võetakse tõsiselt.

11 Kuidas lapsi/noori kaasata?
Kohtumised, foorumid Küsitlused ja uurimused, joonistused,vaatlused ja käitumise kaardistamine, kaartide tegemine (näiteks kooliteest), fotode tegemine, ajakavade kasutamine, jutustused, laste tehtud ekskursioonid linnas, kogukonna intervjueerimine (lapsed ise teevad), veebiküsitlused Näited: “Joonista oma unistuste linn”, “Joonista oma kodupiirkond ja kõik, mis seal on sulle oluline”.

12 Olulised küsimused Millist elukeskkonda soovin ma lastele/noortele pakkuda? Milliseid kogemusi soovin ma lastele/noortele pakkuda? Kuidas ma saan lapsi/noori kaasata nende elu puudutavates küsimustes?

13 Tänan! Kristel Altosaar Tel: 5300 1841
e-post:


Alla laadida ppt "Mis (või kes) teeb ühest linnast lapsesõbraliku linna?"

Seotud esitlused


Google'i reklaam